Kui kellelgi on kogemusi, siis erapooletuid kommentaare palun:
1. softi kohta
2. depomise ja väljakannete valikute ja kiiruse kohta
3. mtt ja cashi(nl ja plo) limiitide, valikute ja traficu kohta.

{j-Spades}{3-Spades}