Ace to 5 Triple Draw

PokerStars School
Sponsored by

Ace to Five Triple Draw (A-5 Triple Draw) on põhimõtteliselt sama mäng, mis 2-7 Triple Draw; ainult käte tugevusjärjekord on erinev. Vastupidiselt 2-7 mängule ei lähe A-5 mängus read ja mastid arvesse ja äss on madal kaart. Seega on parim käsi A2345 (wheel). Teiseks parim käsi on A2346; kolmandaks parim A2356 jne. NB! Paarid, kolmikud ja majad lähevad arvesse ka A-5 triple draw`s!

Käe tugevust vaadatakse kombinatsiooni kõrgeima kaardi järgi - nt. 7,6,5,4,3 on parem kui 8,4,3,2,A (7-ga algav käsi vs 8-ga algav käsi), olgugi et teises kombinatsioonis on 2 madalamat kaarti kui esimeses. Pea meeles, Triple Draw`s hakatakse käe tugevust alati lugema ülevalt alla ja kõrgeima kaardi omanik on kaotaja!

Kõik muu peale käte tugevusjärjekorra on identne 2-7 Triple Draw`ga.