2-7 Triple Draw

PokerStars School
Sponsored by

Deuce to Seven Triple Draw (2-7 Triple Draw) on - sarnaselt Razz´ile - mäng, kus tasub paluda väikest ja viletsat kaarti.

Igale mängijale jagatakse 5 kaarti ja eesmärgiks on moodustada vastastest nõrgem viiekaardiline pokkerikäsi. Panustamisvoore on 4 ja kaardivahetusi 3. Pärast iga panustamisvooru (v.a. viimane voor) on mängijal võimalus vahetada enda käest 0-5 kaarti. Pärast viimast panustamisvooru avatakse kaardid ja kõige nõrgem viiekaardiline pokkerikäsi võidab panga.

Käte tugevusjärjekord

2-7 Triple Draw`s läheb äss arvesse kõrgeima kaardina ja 2 madalaima kaardina. Ridasid ja maste arvestatakse kõrgete kätena. Nt. 65432 on väga halb käsi. Tegemist ei ole 6-ga algava madala käega (6-low), vaid reaga ja seega on ta nõrgem kui nt. AKQJ9. Samuti ei tohi käsi sisaldada paari. Nt. 54322 ei ole 5-ga algav käsi, vaid kahtede paar ja nõrgem igast mittepaardunud käest.

Parim võimalik käsi on 75432, mis ei moodusta masti. Seda kätt tähistatakse ingliskeelse terminiga "wheel". Teiseks parim käsi on 76432; kolmandaks parim käsi on 76532 jne.

Kuna ässad on kõrged, ei moodusta A2345 rida, vaid on parim ässa sisaldav käsi (nut ace). Parim 8-t sisaldav käsi on 85432; parim 9 on 95432 jne. AKQJ9 on kõige halvem paardumata käsi. 54322 on parim paardunud käsi. Kombinatsioonide tugevus on samuti tagurpidine - kolmik on halvem kui paar; rida omakorda halvem kui kolmik jne. Kõige halvem käsi on kuninglik mastirida (royal flush).

Jaotuse kulg

2-7 Triple Draw`d saab mängida kuni 6 inimest. Mängu struktuur on väga sarnane Holdem`ile. Enne kaartide jagamist asetab diileri vasakul käel (buttonist vasakul) istuv mängija panka väikse blind`i ja temast järgmine mängija suure blind`i. Igale mängijale jagatakse 5 kaarti, millele järgneb panustamisvoor. Mängijatel on võimalus valida kolme käigu vahel : maksmine (call), tõstmine (raise) või loobumine (fold).

Pärast panustamisvooru lõppu on kõigil mitteloobunud mängijatel võimalus kaarte vahetada. Mängijad peavad vahetamiseks mõeldud kaardid enda ette lauale panema. Alustatakse diileri vasakul käel istuvast mängijast; käiguvoor liigub edasi kellaosuti liikumise suunas. Vahetada võib 0-5 kaarti.

Kui kõik mängijad on otsuse teinud, jagab diiler neile järjekorras vahetuskaardid. Kui nt. esimene mängija vahetas 3 kaarti, teine 2 kaarti ja kolmas 1 kaardi, jagab diiler esimesele mängijale 3 kaarti ja võtab seejärel tema poolt maha visatud kaardid ära. Sama protseduur kordub ka teise mängijaga, kes saab 2 vahetuskaari ja kolmanda mängijaga, kes saab 1 vahetuskaardi.

Pärast kaardivahetust toimub teine panustamisvoor. Sellele järgneb uus kaardivahetus ja kolmas panustamisvoor. Seejärel vahetatakse viimast korda kaarte ja toimub viimane, neljas panustamisvoor.

Kui kaardid saavad otsa...

Vahel võib juhtuda, et pakist saavad kaardid otsa enne, kui kõik mängijad soovitud arvu kaarte ära vahetada on saanud. Sellisel juhul segatakse kõik mahavisatud kaardid uuesti ära ja mängijatele jagatakse puudujäänud kaardid uuestisegatud pakist.

Minnes tagasi eelneva näite juurde - diiler jagab esimesele mängijale 3 kaarti, teisele 2 kaarti, kui kogu pakk saab välja jagatud. Nüüd võtab diiler kõikides eelnevates voorudes mahavisatud kaardid + käesolevas voorus esimese ja teise mängija poolt mahavisatud kaardid ja segab need uueks pakiks.

Kolmas mängija saab enda vahetuskaardi uuestisegatud pakist.

Panustamisstruktuur

2-7 Triple Draw on sama panustamisstruktuuriga kui Holdem. Esimesed kaks panustamisvooru on madala panuselimiidiga ja viimased kaks vooru kõrge panuselimiidiga. Nt. $1/$2 limiitidega mängus tehakse esimeses kahes voorus panuseid $1 ühikute kaupa ja viimases kahes voorus $2 kaupa.