Five Card Stud

PokerStars School
Sponsored by

5 Card Stud on väga sarnane Seven Card Stud`ile. Peamine erinevus on, et igale mängijale jagatakse - arvasid õigesti - 5 kaarti. Esimene kaart jagatakse kinniselt ja ülejäänud 4 kaarti lahtiselt lauale.

Mängu eesmärk

Mängu eesmärk on moodustada sinule jagatud 5-st kaardist tugevam pokkerikäsi kui vastasmängijatel.

Algpanus ehk ante

Enne kaartide jagamist asetavad kõik mängijad potti kohustusliku algpanuse ehk ante. Ante suurus sõltub laua limiitidest - mida madalamad limiidid, seda madalam ante. $0.50/$1 laudades reeglina ante puudub; $10/$20 laudades on ante $1. Tüüpilne ante ongi ca 10% madalamast panuselimiidist.

Panustamisvoorud

Kokku on 5 Card Stud`is neli panustamisvooru. Esimesed kaks vooru on madala panuselimiidiga; viimased kaks vooru on kõrge panuselimiidiga. Nt. $1/$2 limiitidega mängus toimuvad kõik panustamised (bet) ja tõstmised (raise) esimeses kahes voorus $1 kaupa; kahes viimases voorus aga $2 kaupa. Ühes voorus saab olla üks algne panus ja kolm tõstmist; maksimaalselt saab $1/$2 mängus panus tõusta madalal panuselimiidil $4 ja kõrgel limiidil $8 peale.

Näidiskäes on võetud aluseks $1/$2 panuselimiitidega mäng. Sulgudes toodud dollarid näitavad vastavate panuste väärtust $1/$2 mängus.

1. Esimene voor - Kui kõik mängijad on maksnud ante, jagatakse kõigile 1 kinnine ja 1 avatud kaart. Kõige väiksema avatud kaardiga mängija peab tegema kohustusliku avapanuse ehk "bring-in"-i. Tüüpilise struktuuriga mängudes on bring-in 1/2 madalast panuselimiidist ($0.50). Kui kahel või enamal mängijal on väljas võrdse suurusega kaart, teeb bring-in`i nõrgema mastiga kaart (mastide tugevusjärjestus on poti, ärtu, ruutu, risti). Valikuliselt võib avapanuse tegija ka panust tõsta (raise), makstes panka ühe madala limiidi panustusühiku ($1). Edasi jätkub mäng kellaosuti liikumissuunas ja igal mängijal on võimalus valida loobumise (fold), maksmise (call) ja tõstmise (raise) vahel. Tõsta saab iga mängija ainult 1 panustamisühiku võrra ($1); maksimaalselt saab panus tõusta 4-le ühikule ($4).

2. Teine voor - Kõikidele allesolevatele mängijatele jagatakse 1 lahtine kaart. Nüüd alustab panustamist

kõrgeim kaart või kombinatsioon (kõrgeim kombinatsioon on antud hetkel 2 ässa). Kui kõrgeim kombinatsioon on võrdne kahel või enamal mängijal, alustab panustamist diileri vasakule käele lähemal istuv mängija. Kolmele tuttavale käigule (fold, call, raise) lisandub nüüd ka võimalus raha panka panemata vaadata (check). Seda juhul, kui ükski mängija pole veel antud voorus panust teinud.

Sisuliselt annab mängija vaadates sõnavooru järgmisele mängijale, kuid erinevalt esimesest voorust ei pea ta veel kaartidest loobuma ja saab jätkata mängu. Kui keegi mängijatest on panuse teinud, kaob vaatamise võimalus ära ja järgnevad mängijad saavad valida maksmise, tõstmise ja loobumise vahel.

Käiguvoor liigub edasi kellaosuti liikumissuunas. Kui ühel mängijatest moodustub avatud kaartidest paar, siis on temal JA teistel mängijatel võimalus panustada 1 ühik ($1) või tõsta 2-le ühikule ($2). Paari väljasolek on ainus eriolukord, kus mängija saab korraga tõsta 2 panustusühiku võrra ja see kehtib ainult teise panustusvooru puhul. Edasistes voorudes toimub panustamine eranditult 1 ühiku kaupa.

3. Kolmas voor - Mängijad saavad juurde 1 lahtise kaardi. Mäng jätkub sarnaselt eelmisele voorule,

kõige kõrgem kombinatsioon alustab panustamisega, kuid panuselimiit tõuseb madalalt limiidilt ($1) kõrgele limiidile ($2). Kolmandas ja kõigis edasistes panustamisvoorudes toimub panustamine ja tõstmine kõrge limiidi järgi.

5. Neljas voor - Mängijad saavad juurde 1 kinnise kaardi. Panustamine analoogne eelmisele voorule.

Kaartide avamine (Showdown) - Esimesena avab kaardid viimasena käiguvoorus olnud mängija. Edasi jätkatakse kellaosuti liikumissuunas ja igal mängijal on õigus enda kaarte näidata või - juhul kui nad näevad, et eelnevalt kaardid avanud mängija käsi lööb nende käe - kaardid näitamata maha visata (muck). Tihti mängijad kasutavadki muckimise võimalust, et mitte anda vastastele infot enda mängustiili kohta. NB! Muckides ole veendunud, et sa kogemata võitvat kätt maha ei viska!

Pokkerikäe moodustamisel kasutatakse kõiki viite kaarti. Kui mitmel mängijal on võrdne käsi, jagatakse pank pooleks.