7 Card Stud strateegia

7 Card Stud strateegia 0001

Tänapäeval on Texas Holdem kõige populaarsem pokkerimäng, kuid mitte kuigi kaua aega tagasi hoidis seda positsiooni 7 Card Stud. Kui ma 20 aastat tagasi alustasin mängimist Inglismaa kasiinodes, oli seal ligi 2 korda rohkem studi- kui holdemimängijaid. Kuigi jõudude vahekord on aasta-aastalt holdemi kasuks pöördunud, mängitakse ikkagi küllalt palju ka studi ja vahelduse mõttes julgen seda soovitada kõigile pokkerihuvilistele. Siin on mõned näpunäited, kui otsustad nt. Bet365Poker.com studilaudades kätt proovida.

Holdemi õppimisel on esimeseks sammuks stardikäte tugevuse analüüsimine - milliste kätega mängida ja millised käed maha visata. Algajatele tihtipeale meeldib mängida kõiki käsi, kuid strateegiliselt on see vale. Mängitavate käte arv on tegelikult suhteliselt väike. Üks esimesi raskeid õppetunde ongi distsipliini säilitamine, sest heade käte ootamine võib venida kohati vägagi pikaks ja siis tekib kiusatus keskpäraste või lausa kehvade kaartidega mängima minna.

Kahjuks on sama lugu ka 7 Card Studiga - distsipliini harjutamine kõigepealt. Ka selles mängus ei ole mõistlik minna võitlusesse ilma korraliku relvastuseta.

Mängitavate käte väärtus sõltub - taas võime tõmmata paralleeli holdemiga - mängijate arvust lauas.

Täislauas (studis saab lauas istuda max. 8 inimest) soovitaksin mängida järgmist tüüpi käsi:

a) Kõrge paar (ässad või kuningad)

b) Keskmine paar ässa-kikkeriga

c) Kolm samast mastist kaarti, mis sisaldavad ässa

Kui lauas on 4 mängijat:

a) Iga paar on mängitav

b) Kõik samast mastist kaardid (eeldusega, et muud mastikaardid on "elus")

c) Kolm kõrget kaarti (A-T; eeldusega, et käsi on "elus")

d) AK või AQ suvalise kolmanda kaardiga

Kui mängid 5, 6 või 7 mängijaga lauas, pead balanseerima nende kahe kategooria vahepeal. Esimese kategooria äss-kikkeri ja ässa sisaldumine mastikaartide seas on loomulikult põhjendusega, et sa võid ässale pihta saada. Ässapaar - ja eriti kaks paari, millest üks on ässad - on 7 Card Studis väga tugev käsi. Sageli juhtub, et alustad rea- või mastitõmbega, kuid lõpuks on sul käes hoopis kaks paari. Sellepärast ongi hea omada rea/mastitõmbes suuri kaarte - suured 2 paari võidavad väiksest 2 paarist märgatavalt rohkem potte.

Studil on võrreldes holdemiga üks huvitav lisafaktor. Nimelt on osad vastaste kaardid lahtised - ja see on väga tähtis informatsiooniallikas:

-Kui kahel vastasel on äss avatult laual, siis pole kuigi tõenäoline sinu peidusoleva ässa paardumine. Selle kohta öeldakse, et su ässad on "surnud" (dead). Vastandiks - kui ühtegi ässa pole väljas, on sinu äss "elus" (live).

-Kui alustad kolme mastikaardiga ja 0-1 samast mastist kaarti on laual, on sinu käsi vägagi "elus". 3 või rohkema mastikaardiga on see masti "surnud". Ma ei soovita mängida maste, millest 2 või rohkem kaarti on "surnud".

- Kui sulle jagatakse Q, J, T, siis ei pea sa jälgima ainult reakaartide (K, 9, A, 8), vaid ka Q, J, T elusolemist. Kui eelmainitud kaarte on laual vähe (või pole üldse!), tõuseb käe väärtus märgatavalt.

Nagu holdemis, on ka studis positsioon väga tähtis. Nt. kui sul on emandapaar, kuid sinust tagapool istuvatel mängijatel on lahtise kaardina laual A ja K, siis tasub mängida väga ettevaatlikult. Kuna igale mängijale jagatakse kahe kaardi asemel kolm, on suure paari tõenäosus studis märgatavalt suurem kui holdemis.

Kui ühel mängijatest avaneb lauale (suur) paar, siis on väga tõenäoline, et see mängija on esimesena käiguvoorus kuni viimase kaardini. Kui sa istud tema paremal käel, oled sa iga ring käiguvoorus viimasena. See on väga suur eelis ja võimaldab sul mängida märgatavalt rohkem käsi, paariomaniku vasakul käel istudes.

Käe edenedes tasub jälgida hoolikalt avanevaid kaarte. Proovi pidada meeles ka neid avatud kaarte, mis mängijate loobumise tõttu maha on visatud - see võib saada väga väärtuslikuks informatsioonikilluks. Nt. avaneb ühel mängijal lauale kaheksate paar. Sina oled olnud tähelepanelik ja tead, et kaks kaheksat on juba maha visatud. Seega ei saa su vastasel olla kaheksate kolmikut ja sinu kaks suurt paari on kindlasti panustamist/tõstmist väärt.

Sama lugu on ka rea- ja mastitõmmetega. Kui su esimesed 4 kaarti on J, T, 9, 8, kuid kaks seitset ja kaks emandat on "surnud", siis on sul 4 abikaarti (outs) ja sisuliselt on tegemist pigem sisemise, mitte avatud rea tõmbega. Vastukaaluks, kui ühtegi seitset ega emandat näha ei ole, on su tõmme väärt rohkem, kui lahtise rea tõmme holdemis.

Proovi jägi, 7 Card Stud on põnev.

VEEL LUGUSID

Other Stories