Jätkupanus (vol. 1)

Jätkupanus (vol. 1) 0001

Jätkupanustamine (lühendina edaspidi inglise keelest tulenev: "C-bet") on selline pokkerikäik, kui sa tõstad panust enne floppi ning jätkad panuste tegemist pärast floppi. Olulisim on selle mänguvõtte kasutamisel mõista flopi struktuuri: flopikaartide omavahelist ning vastaste võimalike kaartidega kombineerumist. Tänapäeval jätkupanustavad paljud mängijad pea-aegu iga flopiga, kuid pikemas perspektiivis kaotab sedasi palju raha. Keskendun selles artiklis peamiselt nende situatsioonide analüüsimisele, kui mängija flopile pihta ei saa, sest just siin tehakse kõige suuremaid vigu. Jätkupanustamine ässade või kuninatega on sedavõrd loogiline ning tavapärane, et pole praktiliselt mingit põhjust nende kätega jätkupanusest loobuda, mistõttu ma sellistel situatsionidel pikemalt ei peatu.

1$/2$ NL laudades mängisin ma "tight-agressive" (vähe käsi, kuid nendega julgelt panustades) stiilis. Ma avasin vaid eliitkätega ega ületõstnud kunagi kehvemapoolsete kätega. Seega sain jätkupanustada ainult selliste kätega nagu AK, AQ või AJ. Mingil ajal hakkasin mõistma, et kui ma saan poti kaarte näitamata kätte AK-ga, siis võib see ju samamoodi juhtuda ka näiteks suvalise sõduriga. See, kui sa enne floppi kellegi tõste üle tõstad ning ta seetõttu on sunnitud arvama, et sul on tugev käsi, ei tähenda ju tegelikult seda, et sul tõesti see tugev käsi alati ka olemas on. Tänapäeval mängivad paljud mängijad suhteliselt "tight" mängu ning seda tasub ära kasutada. Mingil ajal hakkasin mängima väga "loose-agressive" (palju käsi ja julgelt panustades) stiilis, püüdes varastada pea-aegu iga potti. Jätkupanustamise juures on väga oluline, et kui sa lähed tõstega mängima selliseid käsi nagu {7-Clubs}{6-Clubs} vaid hea flopi ootuses, plaanides mittetabamisel käe maha panna, siis ei taba sa floppi piisvalt tihti ning hakkad oluliselt raha kaotama. Seega tuleb juhul, kui sa sellise käega juba enne floppi agressiivselt alustasid, tavaliselt jätkata agressiivselt ka pärast floppi.

Nüüd räägime flopi struktuurist. Hea struktuuriga on selline flop, mis sobib bluff-jätkupanuseks, see tähendab, et vastaste käte ring, millega nad sinu panust callida saaks, on väike. Sinu oma käsi ei oma siinkohal tähtsust, sest tegemist on blufiga. Juhul, kui sa floppi ei taba, siis sa hakkad mängima teise mängija vastu ja mitte enam oma kaartide järgi. Parim flop jätkupanustamiseks on selline, kus on 1 kõrge kaart ja 2 väikest, mis omavahel pole kuigi seotud võimalike rea- või mastitõmmete jaoks. Näiteks on hea flop {k-Diamonds}{8-Clubs}{5-Hearts} ja ideaalne flop {q-Spades}{7-Diamonds}{2-Hearts}. Kui laual on kõrgemaks kaardiks emand, siis mina kaldun bluff-panustama kuni riverini (juhul, kui vastane flopist mu panuse callida otsustab, aga muidugi mitte siis, kui ta tõstab). Sinu enda kaardid ei oma enam tähtsust, sest kui sa näiteks tõstsid enne floppi kaartidega {4-Diamonds}{4-Clubs}, muutub iga su panus pärast eelmainitud floppi blufiks.

Jätkupanustega saab potte varastada seetõttu, et kui haarad käes initsiatiivi, järeldavad paljud vastased, et sul on parem käsi kui neil. Kuid siiski ei tähenda see seda, et jätkupanustamine oleks kasutatav alati. Näiteks toon sellised ebasobivad flopid nagu {5-Clubs}{6-Clubs}{10-Diamonds} ja {5-Clubs}{6-Diamonds}{7-Hearts}. Selliste floppide puhul ma oma {a-Diamonds}{k-Clubs} käega ei jätkupanusta. Need on on tegelikult üsna lihtsad "vaatan-viskan maha" (ingl. k check-fold) situatsioonid, sest vastastel võib olla väga mitmeid käsi, millega see flop sobis ning sageli võin ma sellise flopi puhul olla vastamisi juba valmis käega, mille vastu bluffimine ei tooks midagi head. Flopist {k-Diamonds}{8-Clubs}{5-Hearts} võib vastane su ühekordse panuse ära maksta kaheksate või viite paariga, samuti saad calli käelt {7-Clubs}{6-Clubs} ning võib-olla sisemise rea tõmbelt. Aga callivate käte valim on ikkagi küllaltki väike.

Seevastu seistes silmitsi flopiga {5-Clubs}{6-Diamonds}{7-Hearts}, callib vastane su panuse iga 8, 7, 6, 5 või 4-ga. Loomulikult võib call tulla ka keskmisi paare ning kõrgemaid ühendatud või mastikaarte omavatelt mängijatelt, kui nad loodavad suuremat paari, rida või masti koguda, lisaks on olemas oht, et keegi juba saigi flopile täielikult pihta. Seega on nende käte hulk, millega panus ära makstakse, veelgi suurem, kui oli seda kuningaga flopi puhul. Lühidalt, selliste lauakaartide puhul unusta jätkupanus ning kui keegi panustab, viska oma käsi maha.

Flopi struktuuri tuleb jätkupanustamise kaalumisel alati jälgida.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories