Omaha high-low: positsioon enne floppi

Pokkeri strateegia

Eelmises artiklis andsime põgusa ülevaate stardikätest, millega omaha high-low`s tasub mängima minna. Nimekiri oli üsna lühike, koosnedes ainult kuuest kategooriast. Kuid ka väheses võib peituda suur jõud ning julgn väita, et õppimata midagi muud omaha high-low strateegiast, suudaksite hoida ennast keskmiste mängijate vastu vee peal. Ning lauas, kus pooled mängijatest pole kunagi kohanud nelja kaarti, mis neile ei meeldiks, väljuksite juba selge võitjana. Aga loomulikult pole põhjust jääda loorberitele puhkama, vaid õpime edasi ning vaatleme täna positsiooni.

Nagu igas mängus, on ka omaha high-low`s positsioonil suur roll. Hilises positsioonis mängides on meil palju rohkem informatsiooni vastaste käte kohta, kui varajases positsioonis ning samuti on meil hea ülevaade, mitu mängijat antud jaotuses kaasa mängib.

Väga tähtis on positsiooni arvestada väikeste kaartide mängimisel. Eelmise artikli viimane kategooria koosnes "rattakaartidest" - äss, kaks, kolm, neli, viis. Ütlesin, et mängida võib iga neljast "rattakaardist" koosnevat kombinatsiooni, isegi kui see ei sisalda ässa, juhul kui panka pole enne sinu käiguvooru tõstetud. Parim käsi antud situatsioonis on kahe mastiga 5-4-3-2, nõrgim eri mastidest 5-5-4-4. Aga toome nüüd sisse positsiooni dimensiooni. Varajasest positsioonist ei tasu spektri nõrgemate kätega panka siseneda, kuigi nad sobivad viimasesse mängitavate käte kategooriasse. Kui pank saab hiljem tõstetud ja üle tõstetud, siis oled sunnitud käe lihtsalt maha viskama: Mida lähemale jõuame buttonile, seda rohkem saame mängida kaasa spekulatiivseid väikseid käsi.

On veel teine kategooria käsi, mida võib mängida ilma ässa olemasoluta. Nimelt käed, mis koosnevad neljast pildikaardist , kümme kaasa arvatud. K-Q-J-T, Q-Q-J-T jt. koordineeritud käed on mängitavad, aga pööra samuti tähelepanu positsioonile. Suurtele kaartidele sobivad mitme mängijaga pangad. Kuna valdav enamus mängijaid armastab mängida peamiselt väikseid kaarte sisaldavaid käsi, siis hilises positsioonis palju limpereid nähes saame eeldada, et pakk on suurtest kaartidest "pungil". Kui oled buttonil ja viis mängijat on sisenenud panka, siis on suurte kaartidega sageli korrektne lausa tõsta, sest flopi tabamise tõenäosus on üsna suur. Ühtlasi seod vastaseid panga külge kinni, sest suuremas pangas jätkatakse nõrgemate kätega ka pärast floppi, lootuses tabada turnil "imekaarti". Samas on suurtest kaartidest "väikse" flopi puhul väga lihtne loobuda.

Buttonilt ja cutoffilt võid kaaluda veelgi agressiivsemat käiku, nimelt ületõstet. Kui panka on sisenenud neli mängijat ning on toimunud ka tõste, siis on väga suur tõenäosus, et 3-4 ässa on juba "surnud" ning palju väikseid kaarte samuti. See tähendab, et suured kaardid on üldjuhul "elus" ning omavad head võimalust priske panga võitmiseks. Pane tähele, et suurtest kaartidest koosnev käsi võidab reeglina terve panga, sest madalat kombinatsiooni ei moodustu.

Meie kahes artiklis kirjeldatud kuus kategooriat on konservatiivne lähenemine omaha high-low mängimisele enne floppi. Õiges olukorras saab kindlasti mängida kasumlikult ka "kategoriseerimata" käsi, aga algajatel on mõistlik alustada siiski ettevaatlikult. Marginaalsed käed tekitavad keerulisi olukordi ka pärast floppi, mida õpib mängima ainult kogemuspagasi kasvamise läbi.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories