Õpime Hiina pokkerit! Mängu põhimõte ja punktide arvestus

Hiina pokkeri strateegia

Head Hiina pokkeri sõbrad! Esimeses strateegiapeatükis tutvume pisut lähemalt mängu sisuga, õpime eristama kinniste ja avatud kaartidega mängu ning teeme selgeks reeglid ja punktide arvestuse.

Põhireeglid, mäng kinniste ja avatud kaartidega

Hiina pokkerit mängitakse tavalise, 52 kaardist koosneva kaardipakiga ning kombinatsioonide tugevused on täpselt samad, mis harilikus pokkeris. Põhiliseks iseärasuseks on vaid see, et mängijatel tuleb moodustada 13 kaardist kolm pokkerikätt, millest kaks koosnevad viiest (alumine ja keskmine) ning üks (ülemine) kolmest kaardist.

Samuti tuleb arvestada järgmiste reeglitega:
- Ülemine käsi on kõige nõrgem,
- Keskmine käsi on tugevam kui ülemine, kuid nõrgem kui alumine,
- Alumine käsi on kõige tugevam.

Kui mängija kombineerib oma käed vigaselt (näiteks keskmine käsi on tugevam alumisest), läheb ta “lõhki” (rahvapäraselt “bustoks”) ning kaotab automaatselt kõikidele teistele mängijatele, kelle käed on korrektsed.

Näide:
Kui mängijale jagatakse {k-Spades}{8-Spades}{k-Clubs}{q-Clubs}{8-Clubs}{5-Clubs}{k-Hearts}{q-Hearts}{9-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Diamonds}, siis on korrektne kaartide paigutus järgmine:

Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Hearts}{5-Clubs}
Keskmine käsi: {9-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Diamonds}
Alumine käsi: {k-Hearts}{k-Spades}{k-Clubs}{8-Spades}{8-Clubs}

Pole ju keeruline? Nüüd räägin aga täpsemalt mängu sisust ning eripäradest, mille määravad:
1) Kuidas kaardid mängijatele jagatakse – kas kinniselt (tavaline Hiina pokker) või avatult (OFC),
2) Mitme kaupa kaarte antakse ning mitut kaarti tuleb kasutada? Näiteks klassikalises OFC-s (sarnaneb nn. “natsipokkerile”) jagatakse kaarte ühekaupa ning kasutada tuleb neid kõiki, OFC Pineapple’is aga kolmekaupa ning kasutada tuleb valikuliselt kahte. See ei kehti küll esimese jagamise kohta, sest esimesed viis kaarti antakse üldjuhul kätte korraga ning neid kõiki tuleb ka kasutada.

Kinniste kaartidega mängus ei tea keegi, millised kaardid on vastastel ning hea tulemuse ei garanteeri ainuüksi võime oma kaardid tugevuse järjekorras ritta laduda, vaid ka vastaste „lugemise oskus“ - teadmine, milliseid võtteid need oma kaartide kombineerimisel kasutavad. Sel viisil on võimalik ka kehvade kaartidega keskmisest enam punkte säästa, headega aga rohkem võita. Täpselt nagu tavalises pokkeris!

Erinevalt kinniste kaartidega mängust (kus igal mängijal on vähemalt teada kõik temale jagatud kaardid ning otsus tehakse olemasoleva info põhjal) puudub OFC mängijatel täpne ettekujutus, millised kaardid, millises järjekorras ning kellele on veel pakist tulemas. Seetõttu on vajalik pidev laua ja kaartide jälgimine koos pideva mänguseisu analüüsiga: millele ma mängin, mis kasu see mulle toob, milline on edu tõenäosus ning kas võetav risk on õigustatud? Kui kinniste kaartidega mängus võib minna „bustoks“ peamiselt vaid hooletusest ja tähelepanematusest, siis OFC-s on see üsna tavaline ning põhjustatud peamiselt suurema punktisumma nimel võetud riskidest.

Kinniste kaartidega mängul ma pikemalt ei peatu, sest erinevalt OFC-st on see omavahel mängimiseks üsna kuiv ja igav. Küll aga soovitaksin OFC õppimiseks ning Hiina pokkeri eripäradega tutvumiseks jagada mõned ringid kinnisi kaarte nii endale kui ka kaaslastele, paluda igaühel moodustada kolm Hiina pokkeri kätt ning neid seejärel omavahel võrrelda. Oskust kinniseid kaarte kiirelt kombineerida läheb tulevikus nagunii vaja, kui pääsete OFC-s preemiajaotustesse ehk „Fantaasiamaale“.

Aga tuleme nüüd tagasi peamise juurde, mis kõlab: sõltumata formaadist on Hiina pokkeri tähtsaimaks eesmärgiks kombineerida saadud kaartidest kolm võimalikult tugevat pokkerikätt, mis oleksid tugevamad vastas(t)e võrreldavatest pokkerikätest.

Mängija edukust väljendab tema punktiskoor. Rahamängudes on igal punktil mingi rahaline väärtus, turniiridel võib aga tõmmata võrdusmärgi punktisumma ning žetoonide seisu/stäki suuruse vahele. Ehk mida rohkem punkte sul võrreldes vastastega on, seda paremas seisus oled ning kui punktid saavad otsa, langed konkurentsist välja.

Kuidas punkte arvestatakse, seda selgitan järgmises alapeatükis.

Punktide arvestamine avatud kaartidega Hiina pokkeris

Punktiarvestuse üritan lahti selgitada väga lihtsustatud viisil. Mistõttu ma ei taha väita, et see oleks ainus viis, kuidas punkte arvestada, kuid õpetab vähemalt kiiresti mängu loogikast aru saama. Mõningase mängukogemuse järel kujuneb paljudel välja oma metoodika.

Hiina pokkeris saab punkte:
- Oma käte tugevuse eest (kuninglikud kombinatsioonid),
- Oma käte võrdlemisel teiste mängijate kätega.

Kuninglikud kombinatsioonid e. royaltyd tasustatakse kindla punktimäära alusel vastavalt kombinatsiooni tugevusele ega sõltu vastaste kombinatsioonide tugevusest. Kuninglikel kombinatsioonidel on omad miinimumnõuded: ülemisel vähemalt kuute paar, keskmisel kolmik ning alumisel rida. Kui mängija „läheb lõhki“, siis on tema kõik käed vigased ning mingisuguseid preemiaid ei maksta.

Kuidas on kõige lihtsam royalteid arvestada? Näiteks nii: pärast jaotuse lõppu loeb iga mängija kokku punktid, mida võimalikud kuninglikud kombinatsioonid talle annavad. Seejärel annavad kõik teised samas lauas istuvad mängijad talle nimetatud koguses punkte (kui arvestust peetakse paberil) või chippe (kui kasutatakse žetoone). Esimesel juhul tuleb kindlasti märkida iga mängijale kohale plussmärgiga saadud punktid ning miinusmärgiga ära antud punktid. Kui ükski mängija ühtegi kuninglikku kombinatsiooni ei saavuta, siis royalteid ei arvestata. Nende saamise raskus sõltub peamiselt mänguformaadist.

OFC Royaltyd
Lisaboonused alumise käe eest:
• Rida: 2 punkti
• Mast: 4 punkti
• Maja: 6 punkti
• Nelik: 10 punkti
• Mastirida: 15 punkti
• Kuninglik mastirida: +25 punkti

Lisaboonused keskmise käe eest (võrreldes alumise käega topeltpunktid):
• Kolmik: 2 punkti
• Rida: 4 punkti
• Mast: 8 punkti
• Maja: 12 punkti
• Nelik: 20 punkti
• Mastirida: 30 punkti
• Kuninglik mastirida: 50 punkti

Lisaboonused ülemise käe eest (“x” tähistab suvalist kaarti):
• 66x: 1 punkt
• 77x: 2 punkti.
• 88x: 3 punkti
• 99x: 4 punkti
• TTx: 5 punkti
• JJx: 6 punkti
• QQx: 7 punkti
• KKx: 8 punkti
• AAx: 9 punkti
• 222: 10 punkti
• 333: 11 punkti
• 444: 12 punkti
• 555: 13 punkti
• 666: 14 punkti
• 777: 15 punkti
• 888: 16 punkti
• 999: 17 punkti
• TTT: 18 punkti
• JJJ: 19 punkti
• QQQ: 20 punkti
• KKK: 21 punkti
• AAA: 22 punkti

OFC mängijatevaheline punktiarvestus

Lisaks kuninglikele kombinatsioonidele arvestatakse punkte ka käte võrdlemisel. Seda teevad omavahel kõik mängijad ning võrreldakse kõiki võrreldavaid käsi. Ehk – kui lauas istub maksimaalne arv mängijaid (4), siis peab igaüks võrdlema oma käsi kolme oponendiga. Alguses võib see võtta live-mängudes päris tublisti aega, kuid mida kogenumaks mängijad (sh. punktiarvestaja muutuvad), seda kiiremini läheb. Mõistagi on kõige mugavam mängida internetis, kus töö teeb ära arvutiprogramm.

Võrreldakse alati ainult võrreldavaid käsi: alumist alumisega, keskmist keskmisega ja ülemist ülemisega. Vastasest tugevam käsi annab ühe pluss-, nõrgem aga ühe miinuspunkti. Kui üks mängijatest võidab teist kõiges kolmes käes, korrutatakse punktid kahega. Seda kutsutakse ka pokkerimängijatele tuttava terminiga „Scoop“ ning tähendab võitjale kuuepunktilist saaki.

Reeglid on samad, mis tavalises pokkeris. Kõik mastid on võrdse tugevusega ning loeb kõrgeim kaart kombinatsioonis. Kui need on võrdsed, saab määravaks järgmine kombinatsioonisisene kaart, vajadusel arvestatakse ka kickeri tugevust. Kui arvestust peetakse žetoonidega, siis maksab kaotaja võitjale vahe kinni (kui esimene mängija võidab teist näiteks ülemises ja keskmises jaotuses, kuid kaotab alumise, saab ta vastaselt ühe žetooni). Kui arvestust peetakse paberil, kirjutatakse võitja enimteenitud punktid pluss-, kaotaja omad aga miinusmärgiga.

Kui "lõhki" läheb kaks või enam mängijat, siis nendevahelist punktiarvestust ei peeta ning pole vähimatki vahet, kes läks lõhki hiljem või mis seisult see toimus. Puhas nulliring. Küll aga kaotavad „bustoks“ läinud mängijad kõigile, kelle käed olid korrektsed.

VÄGA OLULINE: Punktide arvestamisel tuleb alati pidada silmas reeglit, et punktid „ei teki tühja koha pealt“ ning kui keegi saab x-koguse punkte, lahutakse täpselt sama kogus punkte teiste mängijate punktidest maha. Täpselt sama põhimõte, mis näiteks Texas Holdem rahamängus: kui neli mängijat panustavad igaüks 10 eurot ning sina võidad selle panga, siis on sinul 30 eurot rohkem, ülejäänud kolmel aga igaühel 10 eurot vähem. Jälgige, et pärast iga jaotuse punktiarvestust oleks saldo alati 0!

NB! Eelpool väljatoodud punktimäärad põhinevad Tonybeti OFC reeglitel. Võib juhtuda, et mõnes mängukohas kasutatakse pisut erinevat punktiarvestust või jagatakse lisapunkte mõningate veidrate kombinatsioonide eest. Enne mänguga alustamist tasub seda alati uurida.

Praktiline näide

Lõpetame tänase osa näitega, mis aitab jälgida punktide arvestamist praktikas.

PokerNewsi klubi OFC Pineapple rahamäng, 3 osalejat, €1/punkt
Marek:
Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Hearts}{5-Clubs}
Keskmine käsi: {9-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Diamonds}
Alumine käsi: {k-Hearts}{k-Spades}{k-Clubs}{8-Spades}{8-Clubs}

Herli:
Ülemine käsi: {a-Diamonds}{a-Spades}{4-Clubs}
Keskmine käsi: {7-Hearts}{7-Clubs}{5-Spades}{5-Diamonds}{4-Hearts}
Alumine käsi: {j-Spades}{j-Clubs}{10-Clubs}{10-Hearts}{3-Spades}

Imre:
Ülemine käsi: {a-Hearts}{a-Clubs}{q-Diamonds}
Keskmine käsi: {5-Hearts}{6-Hearts}{7-Diamonds}{8-Hearts}{9-Clubs}
Alumine käsi: {2-Spades}{2-Hearts}{2-Clubs}{3-Clubs}{j-Diamonds}

Esmalt loeme kokku kuninglikud kombinatsioonid
1. Mareki kõik kolm kätt annavad kuningliku kombinatsiooni. Ta saab alumise käe maja eest 6, keskmise käe masti eest 8 ning ülemise käe emandate paari eest 7 punkti. Seda igalt mängijalt. Marekile märgitakse tabelisse 42 punkti (2x6+2x8+2x7), Herli ja Imre saavad aga kumbki -21.
2. Herli saab lisaboonuse ainult ülemise käe ässade paari eest (9 punkti) ning talle märgitakse tabelisse 18 punkti (2x9). Imre ja Marek saavad kumbki -9.
3. Imre käsi on vigane (keskmine tugevam kui alumine). See tähendab, et Imre mingit lisaboonust ei saa (kuigi tal on ülemises käes ässade paar) ning tabelisse ei märgita midagi.

Seejärel võrdleme mängijate käte tugevust
4. Marek vs. Herli. Marek võidab alumise ja keskmise (Marek +2, Herli -2), kuid kaotab ülemise käe (Herli +1, Marek -1). Et märkimist lihtsustada, võime plussid ja miinused enne kirjapanekut kokku lugeda: Marek saab +1 ja Herli -1.
5. Herli vs. Imre. Kuna Imre käsi on vigane ning Herli oma korrektne, siis võidab viimane automaatselt kõik kolm kätt (scoop) ning saab 6 punkti. Imrele läheb kirja -6.
6. Marek vs. Imre. Arvestus sama, mis Herli ja Imre vahel. Marekile läheb kirja 6, Imrele aga -6.

Lõplik arvestus:

SISU:MarekHerliImre
1. Mareki royaltyd42-21-21
2. Herli royaltyd-918-9
3. Imre royaltyd000
4. Marek vs. Herli1-1 
5. Herli vs. Imre 6-6
6. Marek vs. Imre6 -6
KOKKU:402-42

Kontrollime saldot: 40+2-42=0. Jaotuse ainuke kaotaja Imre maksab panka 42 eurot, millest 40 eurot saab Marek ning 2 eurot Herli.

Tänaseks kõik. Pärast esimesest osa olete tõenäoliselt tuttavad nii mängu omapärade kui reeglitega ning oskate juba punkte arvestada. Selle põhjal tulevad neljapäeval ka esimesed kaks testülesannet.

Järgmisel nädalal läheme juba OFC peensuste juurde, vaatleme ühte mänguvooru ning siis seletan lahti ka esimese basic-strateegia. Kõik huvitavam on alles ees!

Esimesena maailmas võimaldab avatud kaartidega Hiina pokkeri mängimist pärisrahale Eestis litsentseeritud Tonybeti pokkerituba. Viimased Tonybeti uudised leiad järgides neid Twitteris või külastades Tonybet Poker Facebook-lehte.

Õpime Hiina pokkerit! Mängu põhimõte ja punktide arvestus 101
Hiina pokkeri mängulaud Tonybetis. Dolcetony läks „bustoks“ ning maksab kõigile. Punased väikesed kastid parempoolse kaardi akendes tähistavad „royalteid“, rohelised kastikesed kaartide kõrval teenitud ning oranžid ja punased kastikesed kaotatud punkte.

VEEL LUGUSID

Other Stories