Õpime Hiina pokkerit! Mänguformaadid, jaotused ning üldine taktika

Tony G Tonybet

Esimeses peatükis tutvusime Hiina pokkeri sisuga, õppisime eristama kinniste ja avatud kaartidega mängu ning tegime selgeks reeglid ja punktide arvestuse.

Teises peatükis süveneme täpsemalt OFC omapäradesse, õpime eristama mänguformaate ning vaatleme üldisi mängutaktikaid.

OFC on Open Face Chinese lühend (kasutatakse ka kombinatsiooni OFCP, kus P tähistab pokkerit). Esimesed kaks sõna „Open Face“ ütlevad, et tegemist on avatud kaartidega mänguga. Tõepoolest - kõik mängijad teavad nii enda kui ka kõikide vastaste avatud kaarte ning võivad selle põhjal järeldada, millele keegi mängib ning mis kaardid on veel pakis.

Olgugi, et igaühel on tublisti infot juba olemas, peitub mängu tegelik võti hoopis selles, et keegi mängijatest ei tea, millises järjekorras on veel jagamata kaardid pakist tulemas. Üritades seda ette aimata, tuleb mängijatel langetada mitmeid kaalukaid otsuseid: millele mängida, millist kasu see toob, milline on edu tõenäosus ning kas risk on õigustatud?

Õnnemäng? Kaardid tulevad ju pakist juhuslikult ning mängijad saavad neid kindlaksmääratud järjekorras. Loomulikult, õnne on OFC-s vaja nagu ka tavalises pokkeris – sellest ei pääse keegi. Kuid head ning halba mängijat eristab igas pokkerimängus asjaolu, et hea mängija võidab heade kaartidega rohkem ning kaotab halbadega vähem. Pikemas perspektiivis saadab edu eelkõige neid, kes on oskustelt teistest üle.

Erinevad mänguformaadid

OFC mänguformaadid eristuvad üksteisest selle põhjal, mitme kaupa jagatakse mängijatele kaarte ning mitut kaarti korraga kasutama peab. Erinevatest mänguformaatidest räägime pikemalt juba järgmistes osades, siin tutvustame aga lühidalt kolme enimlevinumat.
1. OFC Classic (klassikaline avatud kaartidega Hiina pokker, Eestis tuntud ka kui „natsipokker“ - tõenäoliselt mängu brutaalsuse pärast). Üks jaotus koosneb üheksast käigust: esmalt jagatakse mängijatele viis kaarti korraga, seejärel kaheksa kaarti ükshaaval. Kasutama peab kõiki kaarte. Mängijad näevad nii enda kui ka vastasmängijate kõiki kaarte, omamata infot veel pakis olevate kaartide kohta.
2. OFC Turbo. Neist kolmest kõige kiirem mänguformaat. Üks jaotus koosneb kolmest käigust: esmalt jagatakse mängijatele viis kaarti korraga, seejärel kahel korral neli kaarti korraga. Kasutama peab kõiki kaarte. Mängijad näevad nii enda kui ka vastasmängijate kõiki kaarte, omamata infot veel pakis olevate kaartide kohta.
3. OFC Pineapple. Neist kolmest kõige teravam mänguformaat. Üks jaotus koosneb viiest käigust: esmalt jagatakse mängijatele viis kaarti korraga, seejärel neljal korral kolm kaarti korraga. Esimesel käigul tuleb kasutada kõiki kaarte, järgmisel neljal aga valikuliselt kahte ning loobuda kolmandast. Mängijad näevad nii enda kui ka kõikide vastasmängijate poolt paigutatud kaarte, omamata infot veel pakis olevate ning teiste mängijate poolt mahavisatud kaartide (kolmas kaart, mida ei kasutatud) kohta.

OFC kuldreegel kõlab: mida enam infot mängijatele korraga jagatakse ning mida rohkem lubatakse kaarte valida, seda kõrgemad on vastava mänguformaadi keskmised kombinatsioonid!

Eelpool väljatoodud kolmest mänguformaadist on inforohkeim OFC Turbo, sest korraga jagatavate kaartide hulk on suurim. Samas on hoopis Pineapple’is kõige kõrgemad kombinatsioonid, sest mängijatel on õigus neljal korral ühest kaardist loobuda (teistes tuleb aga alati kasutata kõiki kaarte). On ilmselge, et klassikalises OFC-s on infot kõige vähem ning ka kombinatsioonide tugevus jääb ülejäänud kahele alla.

Miks on oluline tajuda keskmiste kombinatsioonide tugevust? Sest royaltyte eest võib OFC-s teenida hoopis rohkem boonuspunkte kui kaartide omavahelisel võrdlemisel, mistõttu on oluline teada:
- Mida kõrgem on mänguformaadi keskmiste kombinatsioonide tase, seda tähtsam on mängida eeskätt kõrgete kombinatsioonide saamise nimel ning võtta nende saamiseks rohkem riske.
- Mida nõrgem on mänguformaadi keskmiste kombinatsioonide tase ning mida rohkem on vastaseid, seda rohkem tuleb vältida „bustoks“ minekut ning jälgida oma kaarte võrdluses teiste mängijatega.

Keskmiste kombinatsioonide tugevust aitab kõige paremini mõista vahetu mängimine või teiste mängu jälgimine. Kaudseks võrdluseks sobib väga hästi nn. „pot oddside“ arvestamine. Oletame, et mängijal on võimalik mängida kas kindla peale või riskida. Kui viimasel juhul oleks igal juhul garanteeritud miinus 2 punkti, 50-50 riski korral aga võiks kaotada veel 4 punkti lisaks, kuid samas ka võita 12, siis kas tasuks riskida? Loomulikult!

Teine ülimalt oluline aspekt, millele tasub tähelepanu pöörata, on boonusjaotuse (Fantaasiamaa) võimalus, millest räägin pikemalt ülejärgmises alapeatükis.

Mänguvoorud ja jaotused

Ühes Hiina pokkeri lauas saab istuda korraga kuni neli mängijat, rohkemaks ei jätku paraku lihtsalt kaarte. Sarnaselt meile hästi tuttava Texas Holdemiga on ka Hiina pokkeris väga oluline mängija istekoht: mida hilisem käiguõigus tal on, seda parem. Iga järgmine mängija näeb, millised kaardid jagati tema vastastele ning saab kohandada oma mängutaktika vastavalt sellele.

Seetõttu ei mängita OFC-d kunagi vaid ühe jaotuse kaupa, vaid üks mänguvoor koosneb alati kahest või enamast jaotusest, mille hulk võrdub lauas istuvate mängijate arvuga. Nendele lisanduvad täiendavad boonusjaotused (Fantaasiamaa). Iga mängija on ühes mänguvoorus korra viimasel positsioonil (button) ning diileri istekoht vahetub kellaosuti liikumise suunas iga tavajaotuse (v.a. Fantaasiamaa) järel. Ühe mänguvooru keskel pole võimalik mängust lahkuda. Kui see juhtub, loetakse kõik mängimata jaotused automaatselt vigaseks (see läheb väga kalliks maksma!) või määratakse alistumisele mingi kindel hind.

Jaotus jaguneb omakorda käikudeks (esimene käik – mängijale jagatakse esimesed viis kaarti, teine käik – jagatakse kuues kaart jne.), mis on sisuliselt identne süsteem tänavatega tavalises pokkeris (flop, turn, river). Vahe on vaid selles, et iga käigu järel ei tehta panuseid.

Alles siis, kui üks mänguvooru saab läbi, otsustavad selles osalenud mängijad, kas jätkatakse samas koosseisus või mitte. Pärast mänguvooru lõppu võib igaüks soovi korral mängust eemalduda.

Näide:
Tallinnas tegutseva pokkeriklubi OFC Pineapple rahamäng, 4 osalejat, €0,50/punkt

JaotusMängijaIstekohtJaotuse skoorKoguskoor
1HelenButton3434
 LaurUTG+1-18-18
 RistoUTG+2-6-6
 IlonaUTG+3-10-10
BoonusHelenFantaasimaa4074
 LaurUTG+1-20-38
 RistoUTG+2-20-26
 IlonaUTG+30-10
2LaurButton28-10
 RistoUTG+1-34-60
 IlonaUTG+2-20-30
 HelenUTG+326100
3RistoButton40-20
 IlonaUTG+1-15-45
 HelenUTG+2-3565
 LaurUTG+3100
4IlonaButton36-9
 HelenUTG+1-2441
 LaurUTG+22525
 RistoUTG+3-37-57
BoonusIlonaFantaasimaa2819
 HelenUTG+1-401
 LaurFantaasimaa-223
 RistoUTG+314-43
BoonusIlonaFantaasimaa1231
 HelenUTG+145
 LaurUTG+2-26-3
 RistoFantaasimaa10-33

Tulemus: Ilona +€15.50, Helen +€2,50, Laur -€1.50, Risto -€16.50. Pärast mänguvooru lõppu otsustasid kaotamisest tüdinenud Risto ja Laur minna hoopis piljardit mängima. Nende kohad lauas hõivasid Ain ja Kalmer ning algas uus mäng.

Fantaasiamaa

Nüüdseks olete lugenud juba mitmel korral „Fantaasiamaast“ ning katsunud mõistatada, millega võiks tegemist olla. Seletan nüüd sellegi mõiste lahti.

Fantaasiamaa (Fantasy Land) on avatud kaartidega OFC boonusjaotus (fantaasiakäsi), kuhu pääsenud mängija(te)le antakse seal viibimise ajaks oluline eelis.

Eelis seisneb selles, et Fantaasimaal viibiv mängija saab kõik 13 kaarti (Pineapple’is 14, ühest tuleb loobuda) kätte kinniselt ning üheaegselt. Niiviisi valdab ta täielikku infot enda kaartide kohta ega pea nuputama, millised kaardid ning millises järjekorras on veel pakist tulemas. Lisaks – kuna kaardid on kinnised – ei anna ta ise vastastele vähimatki infot.

Fantaasiamaale pääsemiseks peab mängija saama ülemisse kätte emandate paari või sellest kõrgema kombinatsiooni. Mõistagi peavad kõik tema kolm kätt olema veatud ehk mängija ei tohi minna “bustoks”.

Näiteks:
Ülemine käsi: {q-Hearts}{q-Clubs}{10-Diamonds}
Keskmine käsi: {j-Hearts}{j-Diamonds}{7-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs}
Alumine käsi: {2-Spades}{2-Hearts}{2-Clubs}{4-Spades}{3-Spades}

Iga jaotus, mil vähemalt üks mängijatest on Fantaasiamaal, loetakse boonusjaotuseks. Näiteks võib üks Hiina pokkeri mänguvoor neljale osalejale koosneda reaalselt seitsmest jaotusest, millest neli on tavalised jaotused, kolm aga Fantaasiamaa boonusmängud (vaata eelmist näidet). Fantaasiamaale jõuavad kõik eelmises jaotuses boonustingimused täitnud mängijad ehk sisuliselt võivad sinna pääseda ka kõik lauas istunud korraga.

Boonusjaotustes mängijate istekohad ei muutu. Esmalt saab/saavad kaardid Fantaasiamaal viibiv/viibivad mängija(d), kes moodustavad nendest oma kolm pokkerikätt. Alles siis kui ta/nemad on oma tegevuse lõpetanud, jagatakse kaardid teistele ning jätkub tavaline mäng. Teised ei näe Fantaasiamaal viibiva(te) mängija(te) kaarte kuni jaotuse lõpuni.

Boonusjaotuste mängimisel kehtib sama punktiarvestus, mis kõikides tavalistes jaotustes. See tõestab veelkord, et Fantaasiamaale jõudnutel on suurepärane võimalus oma punktiseisu märgatavalt parandada. Pidage aga meeles, et tegemist on siiski ainult võimalusega. On täiesti tavaline, et Fantaasiamaal viibivale mängijale jagatakse niivõrd kehvad kaardid, et ta kaotab selgest eelisest hoolimata.

Kuna Fantaasiamaal on kõrgete kombinatsioonide moodustamine tavamängust hõlpsam, on ka Fantaasiamaal püsimise eeldus kõrgem sinna pääsemise omast. Selleks, et juba Fantaasiamaal viibiv mängija teeniks õiguse järgmiseks fantaasiakäeks, peab tema alumine kombinatsioon olema vähemalt nelik või keskmine maja (Pineapple’is nelik) või ülemine kolmik, näiteks:
Ülemine käsi: {6-Diamonds}{6-Spades}{6-Clubs}
Keskmine käsi: {7-Hearts}{7-Clubs}{7-Spades}{5-Diamonds}{4-Hearts}
Alumine käsi: {j-Spades}{j-Clubs}{10-Clubs}{10-Hearts}{10-Spades}

Praktiline näide

Tänases praktikaosas mängime läbi ühe OFC jaotuse ning analüüsime osalejate poolt tehtud käike.

Sõbrannade veiniõhtu OFC Turbo rahamäng, 3 osalejat, €0,25/punkt
1. käik
Mariliis: {10-Clubs}{6-Hearts}{6-Diamonds} {5-Hearts}{5-Spades}
Ülemine käsi:
Keskmine käsi: {10-Clubs}
Alumine käsi: {6-Hearts}{6-Diamonds} {5-Hearts}{5-Spades}
Selgitus: Mariliis mängib kindla peale, jahtides esimeses järjekorras maja alumises käes. Ülejäänud otsused jätab ta järgmisteks käikudeks.

Erle: {a-Spades}{k-Spades}{q-Clubs}{q-Hearts}{j-Clubs}
Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Hearts}
Keskmine käsi: {a-Spades}{k-Spades}
Alumine käsi: {j-Clubs}
Selgitus: Erle saab kõrged kaardid ning läheb mängima selge eesmärgiga järgmiseks jaotuseks Fantaasiamaale jõuda. Ta võtab riski, paigutades ülemisse kätte emandad ning järgib põhimõtet: saada keskmisesse kätte vähemalt kuningate või ässade paar ning üritada kombineerida alumisse midagi veelgi paremat.

Anne-Ly: {a-Diamonds}{8-Clubs}{5-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Diamonds}
Ülemine käsi:
Keskmine käsi: {8-Clubs}
Alumine käsi: {a-Diamonds}{5-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Diamonds}
Selgitus: Anne-Ly saab neli ruutu mastist kaarti koos mastirea võimalusega. Suuresti põhjusel, et {3-Diamonds} on hetkel "elus", paneb ta kõik ruutud alla. Kui mastirida ei tule, rahuldub Anne-Ly ka masti või reaga.

2. käik
Mariliis: {10-Hearts}{7-Spades}{6-Spades}{3-Diamonds}
Ülemine käsi: / {7-Spades}
Keskmine käsi: {10-Clubs} / {10-Hearts}{3-Diamonds}
Alumine käsi: {5-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds} / {6-Spades}
Selgitus: Esimene suur eesmärk (tugev alumine käsi) on saavutatud ning Mariliis paigutab rahumeeli {6-Spades} alla. {10-Hearts} on samuti hea, sest üks kümme on keskel juba olemas ning jääb võimalus püüda kahte paari või kolmikut. Plangud {7-Spades} ja {3-Diamonds} (oi, kuidas soovinuks seda viimast kaarti Anne-Ly!) lähevad vastavalt üles ja keskele. Mõlemad kaardid on hästi "elus" ning selline paigutus suurendab kasvõi väikese royalty võimalust ülemises käes.

Erle: {j-Diamonds}{9-Clubs}{8-Hearts}{5-Clubs}
Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Hearts} / {5-Clubs}
Keskmine käsi: {k-Spades}{a-Spades} / {8-Hearts}
Alumine käsi: {j-Clubs} / {j-Diamonds}{9-Clubs}
Selgitus: Selles, et {j-Diamonds} läheb alla, pole vähimatki kahtlust. Ülejäänud kaardid on aga tõepoolest üsna sobimatud. Kuna ülemine kombinatsioon on sisuliselt "valmis", võib sinna ühe kaardi ära "raisata". Pilk mängulauale näitab, et kõige mõttetum kaart on {5-Clubs}, mis rändabki üles. Kuna {9-Clubs} on hetkel rohkem "elus" kui {8-Hearts}, paigutab Erle selle alla.

Anne-Ly: {k-Clubs}{8-Spades}{4-Hearts}{4-Spades}
Ülemine käsi: / {k-Clubs}
Keskmine käsi: {8-Clubs} / {8-Spades}{4-Hearts}{4-Spades}
Alumine käsi: {a-Diamonds}{5-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Diamonds} /
Selgitus: Anne-ly ei saa küll soovitud ruutut või kolme, kuid veendub, et pakis on neid lehti veel piisavalt ning paanikaks pole esialgu põhjust. Iseenesest pole ka kaartidel midagi viga - kaheksa ja neljade paar läheb keskele ning kuningas üles, et Fantaasiamaale pääsemise lootus püsiks.

3. käik
Mariliis: {a-Clubs}{j-Spades}{7-Hearts}{4-Clubs}
Ülemine käsi: / {7-Spades} / {7-Hearts}{a-Clubs}
Keskmine käsi: {10-Clubs} / {10-Hearts}{3-Diamonds} / {j-Spades}{4-Clubs}
Alumine käsi: {5-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds} / {6-Spades}
Selgitus: Selge see, et {7-Hearts} paigutatakse üles - royalty (kuigi väike) on olemas. Ülejäänud kaartide paigutamisel erilist vahet pole, kuna nad ei muuda mitte midagi. Fantaasiamaa võimalusi Mariliisil kahjuks pole.

Erle: {a-Hearts}{7-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades}
Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Hearts} / {5-Clubs}
Keskmine käsi: {k-Spades}{a-Spades} / {8-Hearts} / {a-Hearts}{2-Spades}
Alumine käsi: {j-Clubs} / {j-Diamonds}{9-Clubs} / {7-Diamonds}{7-Clubs}
Selgitus: Erle võib rõõmustada, sest risk tasus end ära: tal õnnestus saada puuduv äss (aidanuks ka kuningast) keskele ning kaks paari alla. Ainuke blank on {2-Spades}. Tere tulemast Fantaasiamaale!

Anne-Ly: {k-Diamonds}{9-Spades}{9-Hearts}{3-Clubs}
Ülemine käsi: / {k-Clubs} / {k-Diamonds}{9-Spades}
Keskmine käsi: {8-Clubs} / {8-Spades}{4-Hearts}{4-Spades} / {9-Hearts}
Alumine käsi: {a-Diamonds}{5-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Diamonds} / {3-Clubs}
Selgitus: Miks nii? Anne-ly võiks ju paigutada ka kuninga alla ning üheksad üles? Aga see ei oleks kindlasti mõistlik otsus. Kuigi alumisest käest tuleks kaks boonuspunkti lisaks, läheks ülemisega neli kaduma ning kaoks ka õigus fantaasiakäeks. Seetõttu on ainuõige lahendus asetada {3-Clubs} alla ning {k-Diamonds} üles. Üheksate paigutus pole üldsegi oluline ning ka Anne-Ly võib koos Erlega rõõmu tunda.

Lõplik arvestus:

SISU:MariliisErleAnne-Ly
1. Mariliisi royaltyd16-8-8
2. Erle royaltyd-714-7
3. Anne-Ly royaltyd-10-1020
4. Mariliis vs. Erle-11 
5. Mariliis vs. Anne-Ly-1 1
6. Erle vs. Anne-Ly -66
KOKKU:-3-912

Tulemus: Anne-Ly +€3.00, Mariliis -€0,75, Erle -€2,25. Erle ja Anne-Ly saavad järgmiseks boonuskäeks Mariliisi ees selge eelise.

Kaks ülesannet sellel nädalal õpitu kohta ilmuvad sel neljapäeval. Järgmisel nädalal selgitan pisut detailsemalt erinevaid olukordi rahamängudes ning turniiride korraldamise põhimõtteid. Vaatleme ka Hiina pokkerit internetis. Jääge meiega!

Esimesena maailmas võimaldab avatud kaartidega Hiina pokkeri mängimist pärisrahale Eestis litsentseeritud Tonybeti pokkerituba. Viimased Tonybeti uudised leiad järgides neid Twitteris või külastades Tonybet Poker Facebook-lehte.

Õpime Hiina pokkerit! Mänguformaadid, jaotused ning üldine taktika 101
Ässade kolmik üleval - iga mängija unistus! Mõistagi tuli Tony G-l maksimaalse tugevusega käe saamisel nimel ka omajagu riskida...

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories