Õpime Hiina pokkerit! OFC Pineapple

Pineapple

Esimeses peatükis tutvusime Hiina pokkeri sisuga, õppisime eristama kinniste ja avatud kaartidega mängu ning tegime selgeks reeglid ja punktide arvestuse. Teises peatükis süvenesime täpsemalt OFC omapäradesse, õppisime eristama mänguformaate ning vaatlesime üldisi mängutaktikaid. Kolmandas osa tuli juttu üldistest põhimõtetest, mille alusel viiakse läbi erinevaid mänge ning arvestatakse reiki, samuti Hiina pokkerist internetis.

Järgmises kolmes osas tutvustame teile pisut detailsemalt kolme erinevat OFC-mänguformaati. Igal osal on erinev autor ning otsa teen täna lahti mina, rääkides ülipõnevast ning -teravast Pineapple'ist.

Mainin kohe ette, et jalgratast ma leiutama ei hakka, vaid eelkõige jagan lugejatega esimese Tonybeti profimängija Pedro Marte soovitusi. Ka suur osa minu näidetest on inspireeritud Brasiilia pokkeritšempioni poolt mängitud jaotustest ning sellele peatükile on lisatud tema õppevideo.

Teoreetilist infot tuleb senisest vähem ning põhirõhk on asetatud praktilistele näidetele. Alustame üsna rohujuure tasandilt ning vaatleme esmalt esimese viie kaardi paigutamist, et mõista paremini mängu loogikat. Seejärel õpime moodustama kombinatsioone ning mängime läbi ka järgmised käigud, kuid veel ilma oponentideta. Alles viimases alapeatükis toome lauda ka vastased.

Nagu pokkeris ikka, pole ka OFC-s ühtegi ülimuslikku teooriat, mis garanteeriks alati edu ning töötaks kõikide vastastega. Mänguoskused tulevad kogemustega ning vajalik on nende pidev täiendamine.

Kuna mõnikord võib ühes mängusituatsioonis olla koguni mitu õiget lahendust, pole tänases osas enam testülesandeid. Kõigil nendel, kes lahendasid veatult ära esimese kolme osa ülesanded, on mängu põhimõtted juba selged ning olemas oskused, mis võimaldavad osaleda strateegilistes aruteludes. See peatükk on mõeldud edasijõudnud (kuid mitte professionaalsetele) mängijatele.

Mängu põhimõte

OFC Pineapple on kõige teravam ning tõenäoliselt just sel põhjusel ka kõige populaarsem OFC mänguformaat internetis. Üks jaotus koosneb viiest käigust: esmalt jagatakse mängijatele viis kaarti korraga, seejärel neljal korral kolm kaarti korraga. Esimesel käigul tuleb kasutada kõiki kaarte, järgmisel neljal aga valikuliselt kahte ning loobuda kolmandast. Mängijad näevad nii enda kui kõikide vastasmängijate poolt paigutatud kaarte, omamata infot veel pakis olevate ning teiste mängijate poolt mahavisatud kaartide (kolmas kaart, mida ei kasutatud) kohta.

Mängus saab osaleda maksimaalselt kuni kolm mängijat, kellest igaüks saab ühe jaotuse jooksul kokku 17 kaarti. Lihtne matemaatika näitab, et juhul kui ükski mängija ei jõua Fantaasiamaale, jagatakse mängijatele 51 kaarti ning üks jääb pakki. Erinevalt teistest mängudest jagatakse Fantaasiamaal tavalise 13 asemel 14 kaarti ning ühest tuleb loobuda. Just seepärast on ka Fantaasiamaal püsimine tehtud teistest mängudest raskemaks ning selleks on vajalik kas alumises käes nelik või keskmises samuti nelik (teistes piisab majast) või ülemises kolmik.

Võimalus neljal käigul kaarte valida näitab selgelt, et keskmised kombinatsioonid on Pineapple'is teistest mängudest (Turbo ja Classic) kõrgemad. Seetõttu käib võitlus eeskätt royaltyte ning Fantaasiamaale pääsemise nimel. Liigselt tasakaalukas "kindla peale mäng" võib tuua edu vaid juhtudel, kui vastas on vähekogenud gämblerid ning neil pole õnne. Vastasel juhul mitte. Pineapple'is kehtib reegel - jänes šampust ei joo!

Siiski iseloomustab head mängijat mitte ainult oskus riskida, vaid ka võime õigel ajal täiskäik maha võtta. Sarnaselt Texas Holdemile, kus kindel ning agressiivne mäng on väga hea, kuid arulage nuppude lükkamine võib garanteerida vaid lühiajalist edu. Tilt ning pidev peaga vastu seina jooksime lähevad ka OFC-s väga kalliks maksma.

Kaartide paigutus esimesel tänaval

Esimese viie kaardi paigutamist võib võrrelda vundamendi ladumisega. Just sellega pannakse paika esialgne plaan, milliste kombinatsioonide peale välja minnakse ning milliseid kaarte järgmistel käikudel (tänavatel) soovitakse.

Esimese viie kaardi paigutus erineb oluliselt teistest mängudest ning neil, kes on näiteks eelnevalt praktiseerinud vaid "natsipokkerit", võib loogikast arusaamine võtta pisut aega. Just seetõttu, et keskmised kombinatsioonid on tugevamad ning Fantaasiamaale pääsemine tublisti lihtsam.

Üldlevinud strateegia näeb ette, et ülemine käsi jäetakse esialgu vaid Fantaasiakäe püüdmiseks ning "planke" sinna ei panda. Alumine käsi jääb parimate tõmmete jaoks ning kuni kolm "rämpskaarti", mida ei suudeta mujale paigutada, korjatakse keskele. Väga oluline on jälgida, et alumise käe perspektiiv oleks keskmise omast kõrgem (kui kogutakse näiteks korraga kahte rida või masti, paigutatakse tugevam tõmme alati alla).

Mina lähtun esimese viie kaardi paigutamisel järgmistest põhimõtetest:

1. Alumisse kätte paigutatakse (sulgudes teised kaardid, mis paigutatakse mujale):
- Valmis viie kaardi kombinatsioonid (rida või kõrgem). Seda küll mõningate eranditega, mil teistsugune paigutus pakuks paremat perspektiivi (näiteks neli kaarti reast on ühest mastist või majas sisaldub emandate, kuningate või isegi ässade paar). Sel juhul tuleb kindlasti lugeda üle võimalikud oudid ning veenduda, et risk oleks põhjendatud.
- Kaks paari kahtest kuni soldatiteni, näiteks {4-Spades}{4-Clubs}{6-Hearts}{6-Diamonds} ({k-Spades}).
- Kolm või enam järjestikkust kaarti kui ülejäänud kaardid ei paku paremaid lahendusi. Näiteks: {6-Spades}{7-Clubs}{8-Hearts} ({2-Spades}{k-Clubs}).
- Kolm või enam mastikaarti, kui ülejäänud kaardid ei paku paremaid lahendusi. Näiteks: {a-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Diamonds}({6-Clubs}{2-Hearts}).
- Paar koos kõrgema tugikaardiga. Näiteks: {10-Hearts}{10-Spades}{j-Spades}({4-Hearts}{6-Clubs}).
- Paar kaas "elus" tugikaardiga, mida pole võimalik mujale paigutada. Näiteks: {j-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}({4-Hearts}{6-Clubs}).
- Üksikud paarid kahtest kuni soldatiteni. Näiteks: {10-Diamonds}{10-Spades}({7-Spades}{5-Spades}{q-Clubs}).
- Kaks teistest kõrgema perspektiiviga kaarti kui ülejäänud kaardid ei paku paremaid lahendusi. Näiteks: {j-Diamonds}{10-Diamonds}({7-Spades}{4-Clubs}{2-Hearts}.
- Vaid erandjuhtudel üksikud kaardid, kui teised kaardid on mõistlikum paigutada mujale. Näiteks: {8-Hearts}({k-Spades}{k-Clubs}{a-Hearts}{a-Diamonds}).
- Alumist kätt tühjaks ei jäeta.

2. Keskmisesse kätte paigutatakse reeglina (sulgudes teised kaardid, mis paigutatakse mujale):
- Kolm teistest madalama perspektiiviga kaarti, mida pole võimalik paigutada mujale. Näiteks {6-Spades}{3-Hearts}{2-Diamonds}({10-Clubs}{j-Clubs}).
- Ässade paar perspektiivi olemasolul. Näiteks: {a-Spades}{a-Clubs}({q-Hearts}{5-Diamonds}{4-Diamonds}).
- "Üksik" äss, mis ei ühti kuigi suurepäraselt teiste kaartidega. Vastavalt olukorrale kas üksi või koos lisakaardiga. Näiteks: ({a-Spades}{2-Clubs}){q-Hearts}{8-Diamonds}{7-Diamonds}).
- Üksikud paarid kahtest kuni soldatiteni juhul kui teised kaardid pakuvad paremat perspektiivi. Näiteks: {5-Hearts}{5-Spades}({8-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Diamonds}).
- Kaks järjestikkust või mastikaarti, kui teised kaardid pakuvad paremat perspektiivi. Näiteks: {5-Spades}{6-Clubs}({9-Hearts}{9-Spades}{9-Clubs}).
- Üksikud kaardid, mida pole võimalik mujale panna. Näiteks: {5-Hearts}({10-Clubs}{10-Spades}{j-Spades}{j-Clubs}).
- Sageli jäetakse keskmine käsi tühjaks.

3. Ülemisse kätte paigutatakse:
- Emandate ja kuningate paarid.
- Üksikud emandad ja kuningad.
- Vaid erandjuhtudel need kaardid, mida rikuvad teiste kombinatsioonide head perspektiivi ning mida pole võimalik kuhugile mujale paigutada. Näiteks: {2-Clubs}({10-Hearts}{j-Hearts}{6-Diamonds}{7-Diamonds}).
- Ülejäänud juhtudel jäetakse ülemine käsi tühjaks.

Kaartide paigutus teistel tänavatel

Pineapple'is pole ühest taktikat, kuidas teisel kuni viiendal tänaval mängida, see see sõltub otseselt mängusituatsioonist. Tavaliselt riskitakse enim just esimesel kahel tänaval, kuid pole mingit reeglit, et seda tehakse vähem järgmisel kahel (vaid viimane tänav on mehhaaniline kaardiladumine). Kõik sõltub sellest, mida püütakse, kui palju on oute ning millega mängivad vastased. See tähendab pidevat mänguanalüüsi iga enda või vastaste poolt tehtud käigu järel.

Oluline erinevus teistest mängudest seisneb peamiselt vaid ülemises käes. Kuni mängusituatsioon vähegi võimaldab (ning on oute), jätkatakse emandate ja kuningate püüdmist. Suvalisi kaarte paigutatakse ülemisse kätte vaid "täiteks" (kui seal juba on emandatest kõrgem paar) või siis, kui neid pole tõesti enam kuidagi võimalik mujale asetada.

Järgnevas kahes lihtsustatud näites lööb meie kangelane kaasa kolme osalejaga Pineapple rahamängus. Mõlemal juhul on kaks tema vastast õnnetuseks Fantaasiamaal ning meil tuleb mängida vaid sellele, et saavutada maksimaalselt kõrged kombinatsioonid ning teenida võimalikult palju punkte. See aitab aga hästi mõista just kaartide paigutamise loogikat.

Näide 1:
1. käik
Kaardid: {a-Clubs}{k-Spades}{k-Hearts}{q-Diamonds}{q-Hearts}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Diamonds}{q-Hearts}
Keskmine käsi: {k-Spades}{k-Hearts}
Alumine käsi: {a-Clubs}
Selgitus: Sõltumata mänguformaadist garanteerivad sellised kaardid üsna kindlalt nii korraliku lisaboonuse kui pääsme Fantaasiamaale. Väga suur viga (eriti Pineapple'is) oleks paigutada kuningad ja emandad alla ning püüda maja. Isegi kui see saadakse, on tõenäoline punktisaak väike ning uks Fantaasiamaale jääks arvatavasti suletuks.

2. käik
Kaardid: {q-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Diamonds}{q-Hearts} /
Keskmine käsi: {k-Spades}{k-Hearts} /
Alumine käsi: {a-Clubs} / {4-Clubs}{2-Clubs}
Selgitus: {4-Clubs}{2-Clubs} annavad mastirea tõmbe, seega paigutame need koheselt alla. {q-Spades} paigutamine üles tähendaks juba suure riski võtmist ning olukorras, kus võib nagunii oodata korralikku boonust ning Fantaasiamaale pääsemist, pole see kuidagi põhjendatud. Seega viskame emanda maha.

3. käik
Kaardid: {8-Diamonds}{8-Clubs}{j-Diamonds}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Diamonds}{q-Hearts} /
Keskmine käsi: {k-Spades}{k-Hearts} / {j-Diamonds}
Alumine käsi: {a-Clubs} / {4-Clubs}{2-Clubs}{8-Clubs}
Selgitus: Kuna pärast seda käiku jääb mängida vaid kaks tänavat, jätkame masti püüdmist. Kaheksate paigutamine keskele (kaks paari) ei annaks sisuliselt midagi, sest boonuspunkte teeniks alles maja eest, mille püüdmine oleks enesetapp (eeldaks all mastirida). Kuna {8-Clubs} on mastikaart, läheb see alla. {j-Diamonds} ja {8-Diamonds} on "plangud", kuid kuna ma ei tea järgmiseid kaarte, pole veel mõtet neist kumbagi ka üles "täiteks" ära kulutada. Kuna "elus" poisse on rohkem, läheb {j-Diamonds} keskele ning loobume {8-Diamonds}-st.

4. käik
Kaardid: {k-Diamonds}{4-Spades}{3-Hearts}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Diamonds}{q-Hearts} /
Keskmine käsi: {k-Spades}{k-Hearts} / {j-Diamonds}{k-Diamonds}{4-Spades}
Alumine käsi: {a-Clubs} / {4-Clubs}{2-Clubs}{8-Clubs} /
Selgitus: Taas ei tule ristit ega ässa, mis muudab olukorra mõnevõrra pingeliseks. Nüüd on sisuliselt kaks lähenemist, mis kumbki pole vale ning sõltub mängija riskilävest. Esimene variant on leppida üleval emandate paariga ({k-Diamonds} kickeriks) ning panna üks "plankudest" keskele. Nii jääb alla lisaks mastitõmbele ka ässapaari tõmme ning see tagaks kuni kolm lisaouti. Võtame mõõduka riski ning paigutame {k-Diamonds} ja {4-Spades} keskele (kolmiku eest saab 2 lisapunkti, kõrgemat kombinatsiooni pole nagunii mõtet püüda). Üleval jääb üks koht avatuks juhuks, mil õnnestub tabada viimasel tänaval korraga nii ristit kui emandat. See tähendaks juba vägevat punktilisa!

5. käik
Kaardid: {10-Clubs}{j-Spades}{7-Diamonds}
Paigutus: {k-Diamonds}{4-Spades}{3-Hearts}
Ülemine käsi: {q-Diamonds}{q-Hearts} / {j-Spades}
Keskmine käsi: {k-Spades}{k-Hearts} / {j-Diamonds}{k-Diamonds}{4-Spades}
Alumine käsi: {a-Clubs} / {4-Clubs}{2-Clubs}{8-Clubs} / {10-Clubs}
Selgitus: Siin pole enam midagi mõelda - kaardid tuleb paigutada nii, et me ei läheks "bustoks". Õnneks tuleb soovitud risti.

Näide 2:
1. käik
Kaardid: {a-Clubs}{q-Clubs}{8-Diamonds}{7-Hearts}{2-Spades}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Clubs}
Keskmine käsi: {a-Clubs}{2-Diamonds}
Alumine käsi:{8-Diamonds}{7-Hearts}
Selgitus: Kui mängijale antakse korraga äss ja emand/kuningas ning teisi suurepäraseid tõmbeid pole, läheb emand alati üles ning äss keskele. See tähendab, et mängitakse emandate või kuningate paarile ülemises ning ässade paarile või kahele paarile/kolmikule keskmises käes. {8-Diamonds}{7-Hearts} lähevad alla põhjusel, et antud olukorras on kõige mõttekam reatõmme. {2-Diamonds} on blank ning kuna ta rikuks ära alumise kombinatsiooni (ja üles esimesel tänaval reeglina "planke" ei panda), on ainuvõimalik paigutus keskele.

2. käik
Kaardid: {6-Hearts}{6-Spades}{5-Diamonds}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Clubs}
Keskmine käsi: {a-Clubs}{2-Diamonds}
Alumine käsi:{8-Diamonds}{7-Hearts}/{6-Hearts}{5-Diamonds}
Selgitus: {6-Spades}{5-Diamonds} paigutamine alla annab kahepoolse reatõmbe, mis on selles mängufaasis igati õigustatud. Halb alternatiiv oleks paigutada kuued koos - üleval annaksid nad küll minimaalse preemia, kuid kaoks Fantaasiamaa võimalus. Kuna hetkel ei anna kuute paar midagi juurde, oleks kindlasti mõistlik reatõmbe eelistamine. Seega viskame ühe kuutest maha.

3. käik
Kaardid: {q-Diamonds}{j-Hearts}/{3-Spades}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Diamonds}
Keskmine käsi: {a-Clubs}{2-Diamonds}/{3-Spades}
Alumine käsi:{8-Diamonds}{7-Hearts}{6-Hearts}{5-Diamonds}
Selgitus: Emand läheb üles ning Fantaasiamaa nõue on sellega täidetud (mõistagi juhul kui me "lõhki" ei lähe). Teistest kaartidest on soovitav foldida {j-Hearts}, kuna see on üsna kasutu. Pigem panna keskele {3-Spades} ning jätta võimalus reatõmbeks.

4. käik
Kaardid: {a-Diamonds}{10-Clubs}{7-Spades}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Diamonds}/{10-Clubs}
Keskmine käsi: {a-Clubs}{2-Diamonds}{3-Spades}/{a-Diamonds}
Alumine käsi:{8-Diamonds}{7-Hearts}/{6-Hearts}{5-Diamonds}
Selgitus: Soovitus äss läheb mõistagi keskele. Ülejäänud kaartidega pole mitte midagi teha. Paneme neist ühe ({10-Clubs}) üles, jättes igaks juhuks keskele kolmiku tõmbe. {7-Spades} läheb maha. Kiire analüüs näitab, et meil tuleb viimasel tänaval tabada kas nelja või üheksat. Teoreetiliselt peaks selleks sobima umbes iga neljas pakis olev kaart, kuid õnneks saame me kolm kaarti korraga. Pole ju üldsegi halb seis!

5. käik
Kaardid: {9-Spades}{8-Clubs}{3-Hearts}
Paigutus:
Ülemine käsi: {q-Clubs}{q-Diamonds}/{10-Clubs}
Keskmine käsi: {a-Clubs}{2-Diamonds}{3-Spades}/{a-Diamonds}/{3-Hearts}
Alumine käsi:{8-Diamonds}{7-Hearts}/{6-Hearts}{5-Diamonds}/{9-Spades}
Selgitus: Lõpp hea, kõik hea.

Vastaste mängu jälgimine

Kuna OFC-d mängitakse avatud kaartidega, on ülimalt oluline jälgida, millised kaardid on vastastel ning kuidas nad neid paigutavad. Näiteks: kui saad esimesed viis kaarti ning avastad, et sulle jagati küll kena kolmene mast, kuid ühel vastastest on juba avatud neli ning teisel kolm kaarti samast mastist, tuleks hakata mõtlema alternatiivsetele tõmmetele. Edu ei sõltu kunagi vaid sellest, kui palju punkte tõmbed toovad või kas soovitud kombinatsioonid on vastaste omadest tugevamad, vaid ka „elus“ kaartide arvust.

Mõistagi tuleb lugeda oute ka teistel tänavatel, mis pole küll paraku enam nii lihtne kui teistes OFC-mängudes. Sest vastased ei näita enda poolt mahavisatud kaarte, mistõttu puudub meil ka kolmekesi mängides kuni jaotuse lõpuni info 9 kaardi kohta (mõlema vastase neli folditud kaarti ning üks, mis jääb pakki). Siiski on väga oluline teada, et praktikas folditakse pigem väiksemaid kaarte (kahtedest viiteni) ning üsna harva emandast kõrgemaid. Nii on "elus" emandaid või kuningad reaalsuses üsna lihtne kokku lugeda, "elus" kolmesid aga enam mitte.

Võimalust folditud kaarte peita tuleb osata ka enda huvides ära kasutada. Näiteks juhtudel, kui tõmbad pakist kaardi, millele ei leia otsest rakendust, kuid näed, et see oleks väga vajalik kellelegi teisele. Siis tuleks kaaluda sellest kaardist loobumist ka siis, kui ta on teistest märgatavalt suurem, sest kickeri tugevus mängib tegelikult rolli vaid ülemises käes. Kõige suuremat segadust tekitab emandate ja kuningate foldimine, mida kõik mängijad jahivad Fantaasiakäe saamise nimel. Kui kõrgetele kaartidele otsest rakendust ei leita, foldivad kogenud mängijad neid sageli just viimastel tänavatel, luues niiviisi konkurentidele illusiooni, et soovitud kaardid on veel pakis. Ei ole midagi magusamat, kui näha vastast "surnud" kaarte tõmbamas!

Kindlasti ei tasu ka võrdlust teiste mängijatega kahe silma vahele jätta. Eeskätt nendes olukordades, kus on oluline punktide päästmine. Selles, kas kaotad ühele vastasele korraga kuus või vaid ühe punkti, mängib pahatihti rolli vaid kõrgem kicker ülemises kombinatsioonis.

Kui teistes OFC-mängudes jälgitakse hoolikalt seda, et jumala eest "bustoks" ei läheks, siis Pineapple'is tuleb kindlasti olla valmis palju suuremateks riskideks. Peamiselt just siis, kui vastaste kätel on väga hea perspektiiv. Riskimist tasub vältida pigem nendes olukordades, kus on selgelt näha, et vastaste seis on väga kehv, neil on vähe oute, tõmbed "surnud" ning ka enda kaartide perspektiiv on kehvake. Vastasel juhul tasub pigem jalg gaasil hoida. Iseenesest pole vähimatki vahet, kas põrutada täiskiirusel teelt välja või kulgeda teokiirusel finišisse, kus vastased nagunii scoobivad.

Kokkuvõtteks: passiivus ei vii Pineapple'is sihile, eriti heads-up mängus. Praktikas minnakse just selles mänguformaadis kõige rohkem "lõhki". Ning põhjus on väga lihtne: kui sina mängid kindla peale ning vastane riskib ja läheb lõhki, teenid 6 punkti. Kui sina mängid kindla peale ning vastane riskib ega lähe lõhki, tähendab see harilikult juba vähemalt 10-punktilist kaotust, millele tuleb järgmises Fantaasiamaa boonusjaotuses tublisti lisa.

Lõpetuseks mängime läbi ühe OFC Pineapple jaotuse ning analüüsime osalejate poolt tehtud käike.

High-stakes OFC Pineapple rahamäng kasiino VIP-ruumis, 3 osalejat, €50/punkt
1. käik
Henri: {k-Clubs}{q-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}
Ülemine käsi: {k-Clubs}{q-Hearts}
Keskmine käsi:
Alumine käsi: {j-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}
Selgitus: Üksikute kuningate ja emandate paigutamine üles (eriti esimesel käigul esimese mängija poolt) on Pineapple'is üsna kindel reegel, millega alustatakse Fantaasiamaa pileti jahtimist. Paarid lähevad üldjuhul alla. Ka soldati paneb Henri alla põhjusel, et ei tekiks olukorda, mil keskmisesse kätte võiks tulla alumisest kõrgem paar/kaks paari/kolmik (olnuks soldati asemel üheksast väiksem kaart, paigutaks Henri selle keskele). Hetkel ta veel ei tea, kui palju on pakis soldati-oute.

Lauri: {10-Hearts}{8-Clubs}{6-Spades}{4-Hearts}{2-Clubs}
Ülemine käsi:
Keskmine käsi: {6-Spades}{4-Hearts}{2-Clubs}
Alumine käsi: {10-Hearts}{8-Clubs}
Selgitus: Lauri saab tõeliselt kehvad kaardid. Pole ühtegi järjestikust kombinatsiooni ega ka kolme kaardi masti. Paigutamisel lähtub ta reeglist: kõrgemad kaks kaarti alla ning kolm järgmist keskele. Seda ka põhjusel, et mõlemal juhul säiluks reavõimalus.

Kristjan: {a-Hearts}{q-Diamonds}{9-Clubs}{4-Clubs}{2-Spades}
Ülemine käsi: {q-Diamonds}
Keskmine käsi: {a-Hearts}{2-Spades}
Alumine käsi: {9-Clubs}{4-Clubs}
Selgitus: Emand läheb kindlasti üles ning kuna samas jaotuses on ka nn. "üksik" äss, läheb see keskele koos lisakaardi {2-Spades}-ga, millega pole midagi muud peale hakata. Ülejäänud kahest võib hakata kombineerima masti.

2. käik
Henri: {a-Spades}{7-Clubs}{5-Spades}
Ülemine käsi: /{k-Clubs}{q-Hearts}
Keskmine käsi: {a-Spades}{7-Clubs}
Alumine käsi: {j-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}
MUCKITUD: {5-Spades}
Selgitus: Äss kindlasti keskele. Teised kaardid on "plangud" - Henri lisab suurema neist keskmisele käele ning muckib väiksema.

Lauri: {6-Clubs}{5-Hearts}{4-Diamonds}
Ülemine käsi: /
Keskmine käsi: {6-Spades}{4-Hearts}{2-Clubs}/{6-Clubs}{4-Diamonds}
Alumine käsi: {10-Hearts}{8-Clubs}
MUCKITUD: {5-Hearts}
Selgitus: Rea püüdmine keskele oleks tarbetu riskimine. Kaks paari keskel jätab aga Laurile kõik uksed kenasti lahti. Seetõttu on {5-Hearts} kasutu.

Kristjan: {a-Clubs}{j-Hearts}{9-Diamonds}
Ülemine käsi: {q-Diamonds}
Keskmine käsi: {a-Hearts}{2-Spades}/{a-Clubs}
Alumine käsi: {9-Clubs}{4-Clubs}/{9-Diamonds}
MUCKITUD: {j-Hearts}
Selgitus: Harilik kombinatsioonide täitmine: keskel on nüüd soovitud ässade paar olemas ning all piisavalt tõmbeid. {j-Hearts} osutub üleliigseks.

3. käik
Henri: {j-Diamonds}{8-Spades}{3-Clubs}
Ülemine käsi: /{k-Clubs}{q-Hearts}
Keskmine käsi: {a-Spades}{7-Clubs}/{3-Clubs}
Alumine käsi: {j-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}//{j-Diamonds}
MUCKITUD: {5-Spades}{8-Spades}
Selgitus: See on siililegi selge, et {j-Diamonds} tuleb paigutada alla. Ülejäänud kaks kaarti on taas "plangud". Kuna vähemalt näiliselt on kolmed paremini "elus", kasutab Henri neist ühe ära ja muckib {8-Spades}

Lauri: {q-Clubs}{8-Hearts}{3-Spades}
Ülemine käsi: //{q-Clubs}
Keskmine käsi: {6-Spades}{4-Hearts}{2-Clubs}/{6-Clubs}{4-Diamonds}
Alumine käsi: {10-Hearts}{8-Clubs}/{8-Hearts}
MUCKITUD: {5-Hearts}{3-Spades}
Selgitus: {8-Hearts} mõistagi alla. Kuna kaks emandat on veel "elus", läheb {q-Clubs} esimesena kaardina üles. {3-Spades}-ga pole paraku midagi teha.

Kristjan: {j-Clubs}{8-Diamonds}{3-Hearts}
Ülemine käsi: {q-Diamonds}
Keskmine käsi: {a-Hearts}{2-Spades}/{a-Clubs}/{8-Diamonds}{3-Hearts}
Alumine käsi: {9-Clubs}{4-Clubs}/{9-Diamonds}
MUCKITUD: {j-Hearts}{j-Clubs}
Selgitus: Kõik kaardid on täiesti kasutud, eriti soldat, millel pole enam ühtegi outi. Tundes siirast heameelt, et Henril pole vähimatki võimalust alumisse kätte maja saada, viskab ta {j-Clubs} maha. Henri seda muidugi ei tea ning võib eeldada, et ta jätkab maja püüdmist. Kuna Kristjani keskmine käsi on sisuliselt valmis, võib ta {8-Diamonds} ja {3-Hearts} ära raisata.

4. käik
Henri: {7-Diamonds}{7-Spades}{6-Hearts}
Ülemine käsi: /{k-Clubs}{q-Hearts}
Keskmine käsi: {a-Spades}{7-Clubs}/{3-Clubs}/{7-Diamonds}
Alumine käsi: {j-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}//{j-Diamonds}/{7-Spades}
MUCKITUD: {5-Spades}{8-Spades}{6-Hearts}
Selgitus: Väga huvitav olukord. Kogenud mängijana Henri justkui aimaks, et Kristjan on soldatid foldinud ning valib kindlama tee. Kuigi esmapilgul võib tunduda täiesti mõistetav ka seitsmete paigutamine keskele, oleks tegelikkuses tegemist üsna suure riskiga ka siis kui soldatid oleksid veel pakis. Samuti ei tagaks soldati tabamine viiendal käigul täispanka, vaid tuleks saada samaaegselt pihta ka emandale või kuningale ning selle kõige tõenäosus oleks juba väga madal. Mängides kindla peale, välistab Henri lõhkimineku ning säilitab scoopimise ning Fantaasiamaa võimaluse. Just sellistes olukordades tulebki välja hea ning keskmise mängija klassivahe.

Lauri: {k-Diamonds}{7-Hearts}{2-Hearts}
Ülemine käsi: //{q-Clubs}/{k-Diamonds}
Keskmine käsi: {6-Spades}{4-Hearts}{2-Clubs}/{6-Clubs}{4-Diamonds}
Alumine käsi: {10-Hearts}{8-Clubs}/{8-Hearts}/{2-Hearts}
MUCKITUD: {5-Hearts}{3-Spades}{7-Hearts}
Selgitus: Kuna "elus" kuningaid veel on, jätkab Lauri Fantaasiakäe püüdmist. Ülejäänud kaardid on totaalsed "plangud". Kõik seitsmed on surnud, kahtedel näib olevat paremal juhul üks out. Veendudes, et kümned on siiski hästi "elus" ning paremal juhul ka üks kaheksa, paigutab ta {2-Hearts} alla. See on grammi võrra parem otsus, kui võimalik Fantaasiakäe tõmbest loobumine.

Kristjan: {q-Spades}{10-Diamonds}{5-Diamonds}
Ülemine käsi: {q-Diamonds}/{q-Spades}
Keskmine käsi: {a-Hearts}{2-Spades}/{a-Clubs}/{8-Diamonds}{3-Hearts}
Alumine käsi: {9-Clubs}{4-Clubs}/{9-Diamonds}/{5-Diamonds}
MUCKITUD: {j-Hearts}{j-Clubs}{10-Diamonds}
Selgitus: Emand mõistagi üles. Kuna viied on hästi "elus" (paremini kui kümned), paigutab Kristjan {5-Diamonds} alla, et suurendada väljavaateid kahele paarile.

5. käik
Henri:{k-Spades}{3-Diamonds}{10-Spades}
Ülemine käsi: /{k-Clubs}{q-Hearts}/{k-Spades}
Keskmine käsi: {a-Spades}{7-Clubs}/{3-Clubs}/{7-Diamonds}/{3-Diamonds}
Alumine käsi: {j-Spades}{9-Spades}{9-Hearts}//{j-Diamonds}/{7-Spades}
MUCKITUD: {5-Spades}{8-Spades}{6-Hearts}{10-Spades}
Selgitus: Sisuliselt hitib Henri jackpoti ning pääseb Fantaasimaale.

Lauri: {a-Diamonds}{5-Clubs}{2-Diamonds}
Ülemine käsi: //{q-Clubs}/{k-Diamonds}/{a-Diamonds}
Keskmine käsi: {6-Spades}{4-Hearts}{2-Clubs}/{6-Clubs}{4-Diamonds}
Alumine käsi: {10-Hearts}{8-Clubs}/{8-Hearts}/{2-Hearts}/{2-Diamonds}
MUCKITUD: {5-Hearts}{3-Spades}{7-Hearts}{5-Clubs}
Selgitus: Lauri pääseb küll lõhkiminekust, kuid ei teeni ühtegi royaltyt ega pääse ka Fantaasiamaale.

Kristjan: {k-Hearts}{6-Diamonds}{4-Spades}
Ülemine käsi: {q-Diamonds}/{q-Spades}/{k-Hearts}
Keskmine käsi: {a-Hearts}{2-Spades}/{a-Clubs}/{8-Diamonds}{3-Hearts}
Alumine käsi: {9-Clubs}{4-Clubs}/{9-Diamonds}/{5-Diamonds}/{4-Spades}
MUCKITUD: {j-Hearts}{j-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}
Selgitus: Kui Kristjan teaks enne käiku kõikide vastaste poolt mahavisatud kaarte, oleks tal selge, et teda päästaks vaid üks neli, mille tabamise võimalus on 75% (tegelikkuses ta seda mõistagi ei tea). Samas läheb nagu loodetult - {4-Spades} päästab Kristjani ja tagab talle pileti Fantaasiamaale. Teiste kaartide paigutuses pole enam mingit vahet - {k-Hearts} läheb pigem masinlikult üles ja {6-Diamonds} maha.

Pakki jäi {10-Clubs}.

Lõplik arvestus:

SISU:HenriLauriKristjan
1. Henri royaltyd16-8-8
2. Lauri royaltyd000
3. Kristjani royaltyd-7-714
4. Henri vs. Lauri6-6 
5. Henri vs. Kristjan6 -6
6. Lauri vs. Kristjan -11
KOKKU:21-221

Tulemus: Henri +€1050, Kristjan +€50, Lauri -€1100. Lisaks Henrile ja Kristjanile selge eelis järgmiseks jaotuseks.

Lõpetuseks pakume teile vaadata Tonybeti profimängija Pedro Marte õppevideot kõrgeimates online-rahalaudades. See oli minu viimane strateegiaosa ning ma annan teatepulga üle headele kolleegidele Imre Leiboldile ja Marek Kolgile. Nemad vaatlevad juba OFC Turbo ning OFC Classic mänguformaate.

Esimesena maailmas võimaldab avatud kaartidega Hiina pokkeri mängimist pärisrahale Eestis litsentseeritud Tonybeti pokkerituba. Viimased Tonybeti uudised leiad järgides neid Twitteris või külastades Tonybet Poker Facebook-lehte.

VEEL LUGUSID

Other Stories