Paarid ja kolmikud (vol.1)

Paarid ja kolmikud (vol.1) 0001

Selles artiklis räägime peamiselt väikestest paaridest. Kõigepealt tuleb määratleda, mis need väiksed paarid on ja minu jaoks on nii, et madalamate limiitidega mängus saab väikesteks paarideks lugeda ka {9-Hearts}{9-Diamonds} ning {10-Spades}{10-Clubs}. Kõrgemate panustega mängudes võib neid seevatsu nimetada ka suurteks paarideks. Kõrgemate panustega mängudeks pean ma siinkohal mõningate eranditega mänge alates 2$/4$ aga kindlasti alates 3$/6$. Selles artiklis loen ma niisiis väikesteks ka üheksate ning kümnete paarid, sest minu arvates pole madalamate panustega rahamängus tegelikult väikestel ning keskmistel paaridel vahettegemisel mingit tähtsust. Üldiselt mängid sa nende panuste juures nii {8-Clubs}{8-Hearts} kui ka {2-Clubs}{2-Hearts} üsna ühtemoodi.

Väikeste taskupaaride väärtus ei seisne mitte selles, et sul on paar, vaid selles, et selle paariga võid saada kolmiku. Kui ma mängin paariga {2-Spades}{2-Clubs} ning kolmandat kahte lauale ei tule, siis on see käsi minu jaoks põhimõtteliselt läbi. Seega, kui sulle jagatakse väike paar, siis mine kolmikut jahtima.

Kolmikud on NL Holdemis kõige paremad varjatult tugevad käed. Samal ajal kui masti ja rida on laua järgi üsna kerge kahtlustada, siis kolmiku tõenäosust vastased reeglina nii kergesti ei märka. Ära unusta, et kolmikud on sinu väga olulised rahateenijad. Sa võidad peaaegu alati kogu vastase lauasoleva raha, kui tal on käes ülepaar, aga väga sageli ka siis, kui ta saab laua abil kõrgeima paari parima kikkeriga (seda loomulikult juhul, kui sinu lauasolev stäkk on tema omast suurem). Kui vastasel on hea käsi, ei pane ta seda kergesti maha. Mida parem käsi sa arvad vastasel olevat, seda tugevamalt pead sa oma kolmikut mängima.

Alustagem kõige põhilisemast. Kuidas me üldse taskupaare mängime? Nagu ma eespool mainisin, siis mängin ma taskukaarte 22 kuni TT peamiselt kolmiku ootuses. See siiski ei tähenda seda, et taskupaaridega tuleks enne floppi alati vaikselt sisse limpida. Hiliselt positsioonilt võid sa paariga loomulikult panust tõsta, kuid sellest veidi allpool. Ütleme nii, et üldiselt on väikeste paaridega soovitatav limpida. Mida teha, kui sa istud varasel positsioonil või enne sind on keegi juba potti limpinud? Limbi! Kolmiku kättesaamisel on sul nii tugev käsi, et pole mingit vajadust käe selles staadiumis initsiatiivi haarata, sul pole põhjust kedagi potist välja ajada. Kui sa kolmikule pihta saad, siis on see tavaliselt laua parim käsi, mistõttu on kasulik omada mitut vastast, et keegi samuti hea käe saaks ning su kolmiku ka välja maksaks.

Mis saab siis kui mõni vastane enne floppi panust tõstab? Rusikareegel on, et tuleb järgida 10% reeglit, st. kui raise on alla 10% vastase stäkist, siis võid sa väikese paariga callida. Teisest küljest, kui sinu stäkk on tõstja stäkist väiksem, pead jälgima, et raise poleks suurem kui 10% sinu enda stäkist. Kolmiku hittimise tõenäosus on umbes 12% ning kui me lisame võimalused, kus vastasel on ülekaardid, käsi checkitakse riverini ja sa võidad sellesama väikse paariga või kui sul on näiteks {3-Clubs}{3-Diamonds} ning flopis {2-Diamonds}{5-Spades}{4-Hearts} ja sa võidad reaga ning muud sarnased harukordsemad võidud, siis on see 10% üsna korralik alusreegel.

Nii, nüüd oletame, et saimegi flopist kolmikule pihta, mida edasi teha? Kolmikuga on äärmiselt oluline vaadata flopi struktuuri (flopikaartide omavahelist ning võimalikku kombineerumist vastaste kaartidega). Sul on küll hetkel koletiskäsi, kuid see võib olla tõmbekäte poolt haavatav. Seega tuleb sul taskupaariga {9-Diamonds}{9-Hearts} saadud kolmikut flopiga {9-Spades}{j-Hearts}{7-Hearts} mängida oluliselt jõulisemalt, kui flopiga {9-Spades}{5-Diamonds}{2-Hearts}. Esimese flopi puhul on suur risk, et vastase käsi paraneb mastiks või reaks. Seega pead oma käe kaitsmiseks kõvasti panustama. See aga ei tähenda seda, et teise flopiga tuleks oma kolmikut pettuse mõttes ettevaatlikult ja aeglaselt mängida (slowlplay). Kolmiku slowplay võib kaasa tuua hilisema vingumise ning su eesmärk peaks olema ikkagi kogu vastase stäkk võita ning seda sa turni ja riveri checkimisega ei saavuta. Suure poti võidad sa ikkagi vaid siis kui ka vastasel on hea käsi ja kui tal on hea käsi, siis ta callib sinu panuse flopist. Siiski, juhul kui vastane, kes tõstis enne floppi, panustab pärast floppi ligi potisuuruse panuse, siis ma ainult calliks, kartes ta tõstmisega potist minema hirmutada. Väga ohutute/kuivade floppide puhul, pole vastasel just palju käsi, mille peale sind panna, mistõttu ta võib kolmikut kergemini kahtlustama hakata. Teises flopis pole praktiliselt mingisuguseid tõmbeid, seega pole mõtetki üritada vastast sellise flopiga all-in saada. Panustada on võimalik ka pärast turni ja pärast riverit, lase vastasel seda teha ning end potiga siduda, lõpuks on ta sellesse potti nii palju raha pannud, et enam maha visata ei raatsi. Näide:

Sa oled $0.50/$1 lauas kaartidega {9-Diamonds}{9-Hearts} ja su vastane tõstab enne floppi panuse 4$-le. Nii sinu kui vastase stäkid on 100$, seega loomulikult tuleb see panus ära maksta. Peale sinu callivad ka mõlemad blindid ning floppi näeb 4 mängijat. Flop on suurepärane: {9-Spades}{5-Diamonds}{2-Hearts}. Blindid checkivad ning esialgne agressor panustab 16$-sse potti 12$. Siinkohal oleks sinupoolne tõstmine rahateenimise seisukohast väär, sest see lõpetaks kogu edaspidise panustamise. Sa ei näita ülisuurt tugevust mitte ainut tõstmisega, vaid ka sellega, et sa tõstad panust, kui sinu selja taga on veel 2 mängijat. Sellega sa ütled välja, et sinu käsi on nii hea, et sind ei huvita, mida blindidel olijad teha võivad. Seega soovitan siin kindlasti lihtsalt callida. Kahjuks blindid viskavad käed maha ning jääte agressoriga potti kahekesi. Turn toob {10-Clubs} ning potis on 40$. Vastasel on kuhjas ikka veel 84$ ning sa soovid kogu seda hunnikut potis näha. Vastane on samas muutunud juba ettevaatlikuks ning checkib. Siinkohal pead sa mõtlema juba ka riverile. Kuna sa tahad saada kogu vastase stäkki, siis peab sinu turni panus olema piisavalt suur, et riveriks oleks vastane potiga ilusti seotud ja calliks ka all-in panuse, samas aga peab panus olema piisavalt väike, et vastane oma kaarte juba turnil maha ei paneks. Kui nüüd panustada 30$, siis vastane, kellel on ülepaar, kindlasti callib. Kui vastane kaardid maha paneb, siis tal ülepaari polnud ning sul pole põhjust tunda, et oled käe kehvasti mänginud. Kui vastane maksab, siis võid olla üsna kindel, et tal on ülepaar. Riveriks on pott üle 100$ ning kui tema checkib ja sina all-in lähed, on tal vaja callida vaid 54$, et võidu korral saada 154$ pott. Ma ei usu, et nendel limiitidel kohtaks palju mängijaid, kes sellises situatsioonis kuningad riveril maha viskaks. See on hea näide, kuidas vastane tilk tilga haaval potiga siduda ja tühjaks imeda.

Nüüd teine näide:

Kaardid {9-Diamonds}{9-Hearts} ja flop {j-Hearts}{9-Spades}{7-Hearts}. Suurepärane on saada flopist kolmik, kuid laud ise on üsna hirmuäratav. Oletame, et enne floppi toimus kõik samamoodi, kui eelmises näites. Oleme seega neljakesi floppi vaatamas. Blindid checkivad ning esialgne agressor paneb 12$. Sellise flopiga ei olem võimalik kellelegi järgmist kaarti tasuta anda. Iga ärtu võib kellelegi anda masti ning samuti ei soovi me laual näha kaheksat või kümmet. Siinohal tuleb enda kätt jõuliselt kaitsma asuda. Võib juhtuda, et kellelgi on suur mastitõmme ning ta läheb meie tõste peale all-in. Kuna kahel korral kolmest me selle käe tõmbe vastu sel juhul võidame, siis on see poti suurust arvestades väga hea. Niisiis teeme ületõste. Kui nüüd ükskõik kes kolmest vastasest all-in läheb, siis foldida me enam ei kavatse. Ma ei foldiks kolmikut sellise flopiga kunagi, kui nüüd üks blindidest all-in läheks. Sest vaadakem, mis on need käed, millega blindil olev mängija võib sisse minna: {j-Clubs}{9-Clubs}, {9-Clubs}{7-Spades}, {7-Spades}{7-Diamonds}, kõik mastitõmbed ja muidugi ka {j-Diamonds}{j-Clubs} või {10-Diamonds}{8-Diamonds}, kuid see on risk, mis lihtsalt tuleb võtta. Vähemasti ei anna sa tõmbekäe mängijale tasuta kaarti.

Need olid kaks näidet, kuidas mängida kolmikut täiesti ohutu ning väga ohtliku flopiga. Esimesel juhul on sinu mureks, kuidas saada potti võimalikult palju raha. Teises olukorras aga on peamine mure, et mitte anda vastastele tasuta kaarte ning saada raha potti võimalikult kiiresti. Selle üle, kas kolmikut mängida või kaardid flopist maha visata, pole vaja pead vaevata. On väga üksikud situtatsioonid, kus kolmiku mahaviskamine võib olla põhjendatud, kuid neid tuleb ette üliharva ning põhimõtteliselt tuleb neid ette vaid kõrgematel limiitidel mängides.

Teises osas räägime flopieelsest tõstmisest paaridega.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories