Pimepanuste kaitsmine röövi vastu turniiripokkeris

Pimepanuste kaitsmine röövi vastu turniiripokkeris 0001

Turniirimängija jaoks on möödapääsmatu õppida enda pimepanuseid ehk blinde kaitsma, sest need satuvad hilise positsiooni röövide löögi alla rohkem, kui algaja mängija ette kujutada oskab.

Blindide kaitsmine röövide vastu valmistab paljudele mängijatele peavalu. Ühed mängijad annavad blindid absoluutselt liiga kergesti ära ning agressiivsed vastased pistavad stäki aeglaselt, kuid kindlalt nahka. Teised omakorda kaitsevad liiga palju ning lekitavad chippe, kuna mängivad sageli nõrku käsi ning seda veel ilma positsioonita.

Tõstmise, loobumise ja maksmise vahel täpse tasakaalu saavutamine nõuab tõelist meisterlikkust, mis tuleb ainult koos aja ja kogemusega. Aga loodetavasti annab käesolev artikkel vähemasti kiire esmaabikursuse, kuidas karmis blindisõjas ellu jääda.

Rusikareegliks tasub võtta, et kolmpanustamine on parem kaitsevahend, kui maksmine lootusega floppi tabada. Kuigi teatud olukorras on lihtsalt maksmine igati mõistlik, on mänguplaaniliselt ohtlik ennast regulaarselt ilma positsiooni ja initsiatiivita keskpäraseid käsi mängima sundida.

Vaatleme mõlemat blindide kaitsemanöövrit pisut lähemalt.

Millal blindiröövi vastu kolmpanustada?

Esmane põhjus kolmpanustada on mõistagi väärtuse võtmine ehk kui käsi on lihtsalt väga tugev. {k-Spades}{q-Spades}, {10-}{10-}, {a-Diamonds}{q-Clubs} või parem on blindisõjas kohustuslik ületõste. Kui vastane röövib väga suure kätevalimiga, on mõistlik enda kolmpanustamiskäte ulatust samuti laiendada.

Järgmised kolmpanustamise põhjused on mängijapõhised ning neid tasub rakendada juhul, kui vastase kohta on kogutud spetsiifilist situatsioonile vastavat infot.

Kui vastane tõstab hilisest positsioonist paljude kätega, kuid viskab need ületõste peale sageli maha, on kolmpanustamine laia kätevalimiga selgelt parim mänguplaan. Sama kehtib ka mängija kohta, kes küll maksab enne floppi enamus kolmpanuseid kinni, kuid annab flopis väga kergesti jätkupanusele alla. Kasulik on teha ka märkmeid, milliste kätega ta enne floppi callib ning hakata kolmpanustama antud käsi domineerivate kätega (näiteks callib väikeste ässadega (A2-A5), siis kolmpanustada keskpäraste ässadega (A8-AT) jne.)

Millal tasub lihtsalt maksta?

Kuigi soovitan röövisituatsioonis vastulöögina üldjuhul kolmpanustada, võib aeg-ajalt lihtsalt maksmine siiski parem valik olla.

Ühe näitena võib tuua ülitugevad käed {a-Spades}{k-Spades}, {k-Diamonds}{k-Hearts}, {a-Spades}{a-Diamonds} ning vastane, kes kuulub "tõstab sageli, aga loobub ületõste peale" kategooriasse. Callides hoiad vastase pangas ning loodetavasti saad käele pärast floppi lisaväärtust.

Järgmine põhjus on käsi, mis võib flopata väga tugeva käe (väike taskupaar, mastist äss) ja stäkid on sügavad. Kuna tugeva käe floppamise tõenäosus on väike, siis pole mõtet panka enne floppi suureks ajada, sest ilma flopist abi saamata on kätt positsioonist väljas keeruline mängida. Samas lihtsalt makstes paneme alguses panka vähe raha, kuid saame sobiva flopi korral võimaluse võita hiigelsuure panga.

Veel üks põhjus callida on see, kui vastane mängib tugevat mängu ehk ei anna ületõste peale kergesti alla, vastab flopi jätkupanustele mõistliku sagedusega ning nelipanustab enne floppi ka muude, kui ainult eliitkätega. Sellise vastasega tasub üleröövida ettevaatlikult ja väga tugevate kätega, aga kuna agressiivsele mängijale ei saa oma blinde ka lihtsalt ära kinkida, tuleb loogilise vastukäiguna mängu callimine.

Blindide kaitsmine röövisituatsioonis on keeruline, kuid optimaalselt rakendatuna väga kasumlik mängumanööver.

VEEL LUGUSID

Other Stories