Pokkeriõpetus - positsiooni tähtsus

Pokkeriõpetus - positsiooni tähtsus 0001

Algaja pokkerimängijana valmistas mulle parasjagu peavalu positsiooni tähtsusest aru saamine. Kõik teoreetikud ja muidu tegijad muudkui korrutasid, et positsioon on mängu üks tähtsamaid aspekte, peaaegu sama oluline kui taskukaardid. See tundus väga kummaline, sest AKs-ga saab ju masti täpselt sama tõenäosusega nii varajasest kui ka hilisest positsioonist...Kolmiku floppamise tõenäosus ei suurene buttonilt isegi mitte kümnendikprotsendi võrra...Milleks siis pöörata nii palju tähelepanu mänguaspektile, mis ei suurenda käe võiduvõimalust?

Üritan käesoleva kirjutisega natuke selgitada positsiooni fenomeni.

Positsiooni enne floppi

Alustame jaotuse kõige selgekoelisemast faasist, mängust enne floppi. Siin saab asjale läheneda puht matemaatiliselt. Oletame, et tõstad esimeselt positsioonilt (UTG) käega, mille oled sunnitud suure ületõste korral väga tõenäoliselt maha panema - näiteks KJ. Täislauas istub su selja taga 9 mängijat, kes võivad tõstmiseks sobiva käe leida ja sind potist välja pressida. Vastukaaluks, kui ründad üks positsioon enne buttonit (cutoff), siis on järgi ainult 3 mängijat, kes pole veel käiguvoorus olnud ja kelle käsi seetõttu teadmata. Lihtne matemaatiline tõde - cutoffilt raisedes on tõenäosus tugeva käe otsa sattuda 3x väiksem.

Või võtame teise näite. Kui limbid varajaselt positsioonilt sisse spekulatiivse käega {j-Spades}{10-Spades}, siis on võimalus floppi odavalt (ühe panuse eest) näha märgatavalt väiksem, kui sisenedes potti hiliselt positsioonilt - sest potentsiaalseid tõstjaid on lihtsalt rohkem.

Kõik mängijad, kes istuvad sinust eespool, annavad sulle infot oma käe kohta - kas siis foldides, callides või raisedes. Kõik mängijad, kes istuvad sinu taga, saavad sinult infot, enne kui peavad enda mänguotsuse tegema.

Lisaks eelmainitud asjaoludele on negatiivne, et pärast floppi oled sunnitud samuti mängima kehvema positsiooniga. Mis viibki meid järgmise osa juurde.

Positsioon pärast floppi

Oled buttonil {a-Spades} {q-Spades}-ga. 1 mängija limbib ja sina tõstad korralikult. Blindid foldivad ja limper callib. Flopp tuleb {10-Hearts} {9-Spades} {2-Spades}. Vastane checkib. Nüüd on sul võimalus otsustada, kas checkida ja võtta tasuta kaart või teha semi-bluff jätkupanuse. Pane tähele, vastasel seda võimalust ei olnud! Tema sai ainult kas panustada või anda checkides panustamisvoor üle - lõpliku otsuse õigus on sinu käes.

Ok, sa otsustad teha semi-bluff jätkupanuse. Vastane callib. Turn {3-Diamonds}. Check. Nüüd on sul taas võimalus rünnata või võtta hoopis turvaliselt tasuta kaart. Otsustad rünnaku kasuks. Miks nii? Esiteks võib sul vabalt olla parem kaart - vastane tõmbab rida või väiksemate potidega masti. Teiseks võib vastane olla mängimas väikse paariga. Flopist otsustas ta teha kontroll-calli, kahtlustades sind AK-AQ omamises. Turni panus tavaliselt veenab, et tegemist ei ole suurte kaartide, vaid suurema paariga. Noh, muidugi võib juhtuda, et vastane tabas kolmikut ja teeb check-raise`i ja siis ei jõua ennast panustamise pärast ära kiruda, kuid see pole tegelikult hetketeema. Ütleme lihtsalt, et seekord otsustasid sa panustada. Vastane callib. River {3-Clubs}. Check. Sina võtad tasuta showdowni ja checkid samuti. Vastane näitab {q-Diamonds} {j-Diamonds} - võidad poti kõrge kaart ässaga.

Vahetame nüüd positsioonid ära ja mängime selle käe teistpidi läbi. Sina tõstad enne floppi eest positsioonist ja vastane callib buttonil. Flopist teed sa samamoodi jätkupanuse ja vastane callib. Olukord muutub huvitavaks turnil. Suhteliselt raske on uuesti panustama hakata, sest vastase flopi-call tähendas vähemalt mingisugust tugevust. Kõige tavalisem käik antud situatsioonis on checkida ja seda teed ka sina. Nagu näed, nüüd on sinul peos peenike ots ja vastane otsustab tasuta kaardi saatuse üle. Ja antud situatsioonis paneb hea mängija jaotuse kulgemise põhjal sind täpselt õige käe otsa - kaks suurt paardumata kaarti. Ja väga tõenäoliselt üritab ta sind semi-blufiga potist minema saada. Ilma mastitõmbeta see ka õnnestuks, kuid nüüd oled (olenevalt panuse suurusest) sunnitud callima. Riveril on sinu parim võimalus checkida ja palvetada tasuta showdowni, mida sa antud olukorras tõenäoliselt siiski ei saa. Vastasel on kõrge kaart emand ja "juhusliku" kaotamise (beated by accident - kui sul on näiteks {k-Spades} {q-Spades} vältimiseks peab ta proovima bluffida. Sina foldid ja vastane näitab QJ. Sama jaotus, kuid ühel juhul kaotad ja teisel korral võidad suure poti. Ja seda paljuski positsiooni tõttu.

Parema positsiooniga mängija otsustab tasuta kaardi ja tasuta showdowni saatuse üle.

Tipptasemel profid kasutavad positsioonimängu eelist väga palju. Callides raise`i buttonil {7-Diamonds} {4-Diamonds} tüüpi kätega ei mängi nad sugugi ainult masti, rea või kahe paari floppamise peale. Omades vastaste suhtes paremat positsiooni (ja ühtlasi paremat informatsiooni) arvestavad nad võimalusega oponent pärast floppi lihtsalt üle mängida. Kohati näed tippmängijat callimas {j-Diamonds} {8-Spades} {3-Spades} floppi sellesinase {7-Diamonds} {4-Diamonds}-ga. Mäng tundub täiesti arulage, kuid tegelikult on proff lihtsalt haistnud vastases nõrkust ja kui turni peal nõrkus süveneb (check), nopib proff poti pesuehtsa blufiga lihtsalt ära. Ah et miks ei võiks ta seda teha ilma positsioonita? Esimesena käiguvoorus olles ei saa ta kuidagi teada, et vastane checkib ning sellisel juhul lihtsalt ei teki võimalust bluffida! Ja järgmise kaardiga võib olukord juba sootuks muutunud olla; pealegi callitakse riveril nagunii palju suurema tõenäosusega (tuleneb asjaolust, et tegemist on antud jaotuse viimase panusega - turnil ei saa kuidagi ette teada, kui palju veel riveril juurde tuleb maksta).

Kuid positsiooniline eelis ei seisne siiski ainult tasuta kaardi üle otsustamises ja vastaste potist välja bluffimises. Ühe ja sama käega võidab heas positsioonis olles ka lihtsalt rohkem raha. Näiteks floppad masti. Esimesena käiguvoorus olles seisad dilemma ees - kas panustada kohe või minna check-raise peale. Kohese panustamisega võid actioni tappa, kuid check-raise peale minemisega võid vastastele ohtliku tasuta kaardi anda. Viimasena rääkides võid olla kindel, et flopp saab kindlasti panustatud - kui keegi vastastest soovi ei avalda, siis ründad ise. Tasuta kaart tuleb ainult juhul, kui sina nii otsustad (nt. nut-masti slowplay).

Suhteline positsioon

Suhteliseks nimetatakse positsiooni, mis ei olene mängija asetsemisest buttoni, vaid teiste mängijate (eelkõige maniakaalse stiiliga sellise) suhtes. Võrdleme mänguplaan muutumist olenevalt sellest, kas istud maniaki vasakul või paremal käel.

Vaskul käel istudes on sul üks suur eelis - võimalus maniaki isoleerimiseks. Maniakk raiseb ja sina re-raised, hilises positsioonis (kui vähem ohtlikke vastaseid selja taga) tihtipeale sedavõrd nõrkade käte kui AT või KJ-ga - need käed tõenäoliselt juhivad maniaki vastu! Lisaks oled sa pärast floppi parema positsiooniga mängija, mis (nagu oled ilmselt juba aru saanud) on samuti suur eelis. Samas sisaldab selline mäng väga palju riski ja rahalisi kõikumisi, sest maniakid on väga raskesti loetavad ja näiteks hea kikkeriga suurima paari foldimine on nende vastu peaaegu võimatu. Ning kohati nad ikka näitavad kahte paari, on need siis flopatud või saadud riveriga.

Seetõttu mulle isiklikult meeldib asetseda maniaki paremal käel (eelkõige kehtib see rahalaua kohta; turniiridel eelistan olla vasakul). Jah, limpida saab märgatavalt harvemini, samuti on maniakil sinu suhtes peaaegu alati parem positsioon (v.a. juhul, kui sina buttonil), kuid selle korvab üks tähtis faktor - sinul on parem positsioon kõigi teiste mängijate suhtes! Nimelt, maniakk toimib nö. panustamise algamise buttonina. Tavaliselt oodatakse ära maniaki käik, enne kui enda kaartide tegelikust väärtusest infot antakse. Ja istudes maniaki paremal käel näed sa ära, mida ohtlikud vastased teevad PÄRAST maniaki käiku.

Võtame näiteks situatsiooni, kus floppad kolmiku. Potis on kokku 5 mängijat, maniakk suurel blindil, sina väikesel. Checkid, igati õigustatud lootusega, et maniakk panustab ja sul tekib võimalus check-raiseda. Nii ka läheb, maniakk betib poti. Nüüd on kolm vahepealset mängijat üsna närus seisus - maniaki panus ei pruugi suurt midagi tähendada, kuid keskpärase käega mängu jätkamine sisaldab suurt riski, sest selja tagant võib järgneda löök ohtlikult vastaselt. Seekord nii ka juhtuks.

Pokker on informatsiooni mäng. Omades paremat positsiooni on sinul rohkem informatsiooni vastaste käe, kui vastastel sinu käe kohta. Sellest johtub, et kuigi matemaatiliselt võidab AK igalt positsioonilt ühesuguse tõenäosusega, siis parema positsiooniga kaotad sa ebaõnnestunud tõmbe- ja second-best kätega vähem ja võidad tugevate valmiskätega rohkem raha.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories