Seven card stud stardikäed. Osa 2

Seven card stud stardikäed. Osa 2 0001

Eelmises artiklis alustasime studi stardikäte tutvustamist, kuid jõudsime rääkida ainult jäämäe tipust, kolmiku mängimisest. Täna vaatleme vähem võimsaid, kuid selgelt mängitavaid käsi - suured paarid, keskmised ja väiksed paarid, tõmbekäed.

Suured paarid

Suur paar - kümned ja kõrgemad - on üldjuhul mängitav ja soovitatav on panka siseneda tõstega, sest eesmärk on avaldada tõmbekätele survet ja järgmise kaardi vaatamise eest võimalikult kõrget hinda küsida. Suur paar on ühe tõmbe vastu soosik, kuid kahe tõmbe vastu juba tagaajaja, seega on väga tähtis vastaste ridasid harvendada.

Kasuks tuleb, kui paar on peidus, näiteks (K-K)-4, sest siis on vastastel keerulisem sind käe peale panna. Kui lahtiseks ehk uksekaardiks on kuningas, siis representeerib sinu tõste kuningate paari ning vastase ülesanne on välja selgitada, kas ta sind usub või mitte. Aga kui uksekaart on 4, siis võib vastane kümnete paariga arvata, et on sinu neljade paarist ees ning ekslikult kätt "üle mängida". Ühtlasi on peidupaar väga salakaval relv. Kui neljandal tänaval laud paardub, siis vastane arvestab asjaoluga, et väga tõenäoliselt võis uksekaardi paardumine sulle kolmiku anda ning ta paneb kõik keskpärased kaardid korrektselt maha. Aga kui paar on peidus ning neljandal tänaval saad kolmiku (K-K-4-K), siis on vastasel väga keeruline sind sedavõrd tugeva käe peale panna.

Suured paarid mängivad kõige paremini ühe või kahe vastase vastu, sest väheste mängijate vastu on võimalik võita ka kätt parandamata. Suure paariga on eesmärgiks siiski vähemalt kahe paari tabamine, millest reeglina piisab 1-2 vastase võitmiseks. Ettevaatlik tasub siiski olla, kui vastase uksekaart on sinu paarist suurem. Kui sinu käeks on J-A-J ja vastane tõstab sind Q-uksekaardiga üle, siis on tema kõige tõenäolisem käsi emandate paar. Madalama paari mängimist peaks loomulikult üritama vältida, kuid "elus" ässaga võib siiski mängu jätkata. Esiteks ei pruugi tal siiski emandate paari olla ning taskuüheksate paari vastu oled juba ees. Ning emandate paari vastu aitavad sind soldat, äss ning isegi kuningas, mis annab võimaluse hilisemal tänaval kaks kõrgemat paari tabada.

Keskmised ja väiksed paarid

Väikse paari suurusest tähtsam on tugikaartide suurus. Kui vastase uksekaardiks on 9 ning tõenäoliseks käeks üheksate paar, siis on parem omada 2-2-T, kui 5-5-8. Ürita alati tabada kahte kõrgemat paari, kui vastase tõenäoline kõrgeim paar. Ässadega kaks paari võidab alati emandatega kahte paari, teise paari suurust ei mõõdeta, see ei oma vähmimatki tähtsust. Väikeste paaride edukas mängimine eeldab tugevate tugikaartide olemasolu, sest kui ässad või kuningad suudavad aeg-ajalt võita ka kahte paari tabamata, siis kolmede paariga showdownil võitmine kuulub juba väikse ime valdkonda. .

Nõrgemate käte mängimine

Aga kui ei ole paari? Kas {j-Diamonds}{7-Spades}{k-Hearts} on mängimiseks piisav? Sul on kaks kõrget kaarti, aga otsene rea- või mastitõmme puudub. Sellisel käel on peamiselt ainult blufiväärtus. Kindlasti võib suure uksekaardiga üritada antede röövimist, kuid ebaõnnestumise korral tasub puidur peale lükata, eriti mitme mängijaga pangas. Sisuliselt oled sa tõmbamas ühte paari ja see on selgelt nõrk mäng.

Tõmbekäte mängimine

Kolme mastikaardiga ja kolme järjestikkuse kaardiga on esimene ülesanne vaadata, millised lahtised kaardid on vastastele jagatud. Kui sulle vajaolevad masti- ja/või reakaardid on "elus", on järgmise kaardi äravaatamine üldjuhul igati õigustatud. Kui lahtiste kaartide hulgas on rohkem kui kaks sulle vajaolevat kaarti, siis on tõmme suhteliselt "surnud" ning parim käik on kohe loobuda. Tähelepanu tuleb pöörata ka kaartide suurusele, {a-Clubs}{k-Clubs}{9-Clubs} on märgatavalt tugevam, kui {7-Clubs}{4-Clubs}{2-Clubs}, sest esimene käsi ei sõltu ainult masti püüdmisest, see võib võita ka lihtsalt paari tabamise korral.

Tõmbekäte võluks on, et nendest võib välja kooruda väga tugev kombinatsioon. Aga abi on vaja saada kiiresti ning halb kaart neljandal tänaval on üldjuhul piisav põhjus valge lipu heiskamiseks. Väga tugeva ja "elus" tõmbega võib siiski viienda tänava ära vaadata, aga tegemist on selgelt marginaalse mänguga. Mis kõige tähtsam, tõmmete edukas mängimine eeldab eelkõige "elus" kaartide olemasolu.

VEEL LUGUSID

Other Stories