Sissejuhatus draw-pokkerisse - badugi ja 2-7 triple draw

Draw pokker

Lowball mängudest on laiema lugejaskonna jaoks kindlasti kõige tuttavam razz. Täna võtame vaatluse alla kaks vähemlevinud madala kombinatsiooni püüdmise mängu, 2-7 triple draw ja badugi.

Nagu razzis, on ka triple draw`s ja badugis nõrkus hoopis tugevus ning mängija eesmärgiks on koostada võimalikult nõrk pokkerikombinatsioon. Sellega sarnasused razziga lõpevad. Razz kuulub stud-mängude perekonda, samas kui triple draw ja badugi on "tõmbemängud" (draw poker). Triple draw jaotuses saab osaleda maksimaalselt 6 mängijat, badugis 8 mängijat. Sundpanustena kasutatakse holdemile sarnaselt suurt ja väikest pimedat. Mängijad alustavad badugis nelja ja triple draw`s viie taskukaardiga, mida on võimalik kolm korda vahetada.

Badugile on lisatud sisse väike vimka selle näol, et parim kombinatsioon moodustub neljast mittepaarduvast ja eri masti kaardist. Kõik nelja eri masti sisaldavad kombinatsioonid on tugevamad paardunud mastiga kätest. Näiteks {4-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs}{q-Diamonds} on nelja kaardi käsi ning seetõttu tugevam, kui kolme kaardi käsi {2-Hearts}{3-Spades}{6-Diamonds}{7-Diamonds}. Omakorda eelmise näite kolme kaardi käsi on parem, kui {2-Clubs}{3-Hearts}{10-Diamonds}{10-Spades}, mis on samuti kolme kaardi käsi, kuid sisaldab kõrgemat kaarti (T-kõrge vs 6-kõrge). Parim võimalik badugi käsi on {a-Hearts}{2-Diamonds}{3-Clubs}{4-Spades}.

Erinevalt razzist ja badugist lähevad triple draw`s rida ja mast kirja kõrge käena ning äss loetakse kõrgeks kaardiks. Seega parim võimalik käsi on 2-3-4-5-7 (seda kätt kutsutaks vägagi loogiliselt "Number üheks"). Pane tähele, et {2-Hearts}{3-Hearts}{4-Hearts}{5-Hearts}{7-Hearts} ei ole Nr.1, vaid mast! Tugevusredelil allapoole liikudes tulevad 2-3-4-6-7 (Nr. 2), 2-3-5-6-7 (Nr.3) jne. Lives mängides on mängu kiirendamise huvides heaks tavaks enda käsi showdownil verbaliseerida - kõiki seitsmeid nimetatakse "seitsmeks"; ülejäänud kombinatsioone nimetatakse kahe kõrgeima kaardi järgi, näiteks 8-6-5-4-2 on "kaheksa-kuus" ja 9-7-6-4-2 "üheksa-seitse".

Kuna badugis ja triple draw`s on kolm panustamisvooru, järeldavad algajad mängijad sageli, et alustada võib keskpärase või lausa kehva käega. "Kui ma pärast esimest tõmmet kätt märgatavalt ei paranda, siis saan selle kerge südamega maha panna". Paraku läheb selline mõtlemine pikas perspektiivis kalliks maksma. Väga sageli õnnestub esimese tõmbega kätt täpselt niipalju parandada, et sama loogikat kasutades veel üks kaart võtta ning hiljem veel üks. Samal ajal, kui sina ennast sisse räägid, on hea stardikäega (badugis tugev kolme kaardi käsi ja triple draw`s tugev nelja kaardi käsi) alustanud vastasel kolm võimalust tõmmata üks kaart väga tugevaks kombinatsiooniks.

Ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, et tugev stardikäsi sisaldab nii triple draw`s, kui badugis, palju väikseid kaarte. Kogenematu mängija võib triple draw`s võtta rusikareegliks, et ei mängi ühtegi stardikätt, mis ei sisalda kahte. Kaks on ülimalt vajalik kaart, sest ilma selleta pole "seitset" üldse võimalik moodustada ja ilma kaheta on parim võimalik kombinatsioon nr.9 ehk 3-4-5-6-8.

Badugis ei sõltu stardikäe tugevus nii drastiliselt ühest võtmekaardist. Äss on mõistagi paki tugevaim kaart, kuid eri mastist 2-3-4, 2-3-5, 2-4-5, 3-4-5 on samuti väga tugevad kolme kaardi käed. Avada on üldjuhul mõistlik 7-kõrge kolme kaardi käega. Väga sageli piisab panga võitmiseks suvalisest nelja kaardi käest ning kohe kätte jagatud T-kõrge valmiskombinatsioon on väga tugev käsi. Kahe kaardi käed on alati marginaalsed, kuid soodsas olukorras võib siiski kaaluda nende mängimist (nt. buttonilt röövides).

Bluffimine, mida tõmbemängudes nimetatakse "snow"`ks ehk "lumistamiseks", kuulub mõistagi nii badugi, kui triple draw juurde. Triple draw`s tekib "lumistamiseks" soodus pinnas siis, kui mängija käest on läbi käinud palju väikseid kaarte, mida vastasmängijad madala kombinatsiooni kogumisel vajavad. Näiteks jagatakse meile kohe kätte kolm kahte. Kolmik on väga halb kombinatsioon, kuid samas on meie valduses kolm võtmekaarti neljast ning vastastel on väga keeruline tugev käsi kokku saada. Sellises situatsioonis võime kohe esimese tõmbe ajal kaarte mitte vahetada (staying pat) ning bluffida kõik neli tänavat.

Käesolev artikkel riivas "tõmbemängude" strateegilist võlu ainult väga pinnapealselt. Hilisemad tänavad pakuvad mängijale väga palju unikaalseid väljakutseid, näiteks flopi- ja studimängudes ei tule kunagi mõelda selle üle, kas teha valmis käsi katki ja võtta üks kaart või mitte. Aga nagu kõigis pokkerivariatsioonides algab strateegia siiski otsusest, kas üldse minna stardikäega mängu või mitte.

Badugit ja triple draw`d on võimalik mängida PokerStarsi mängukeskkonnas.

Mida Sa arvad?

VEEL LUGUSID

Other Stories