Stud high-low kolmanda tänava strateegia

Stud high-low kolmanda tänava strateegia 0001

Allolev tekst on "Stud high-low: kolmanda tänava strateegia" peatükk raamatust ”Pokker: eesti proffidelt eesti mängijatele”. Raamatuga saate tutvuda siin..

Mängitavad stardikäed võib stud high/low`s laias laastus jagada kolme gruppi - eliitkäed, kvaliteetkäed ja lõkskäed.

Eliitkäed

Kolmik

Teoreetikud armastavad vaielda selle üle, kas parim stardikäsi on kolmik või kolm samast mastist madalat-kaarti. Igatahes on selge, et mõlemad käed on stud hi-lo toiduahela absoluutses tipus ning panka tasub nendega hakata ehitama juba kolmandal tänaval. Kolmikuga võib jala gaasipedaalilt ära võtta juhul, kui ületõstega põhimõtteliselt paljastad oma käe täielikult. Kui äss tõstab ja 9 lööb vastu, siis on keeruline panna teda millegi muu kui kolmiku või taskuässade peale. Reeglina tasub kolmikut mängida siiski kiiresti ning saada võimalikult palju raha panka jaotuse varajases staadiumis.

Kolm samast mastist madalat kaarti (beebit)

Kolm samast mastist väikest kaarti ehk beebit on tugevuselt kolmikuga võrdsustatav stardikäsi - eriti kui sisaldab ässa või mastile lisaks kolmest rida. Käsi toimib eriti hästi mitme mängija pangas, kuid on väga edukalt mängitav ka üks-ühele. Siiski, kui keegi eest tõstab, siis tasub pigem lihtsalt maksta, et mitte lülitada selja taga istuvaid mängijaid pangast välja. Hilises positsioonis, kui mitu inimest on juba panka sisenenud, on tõstmine siiski standardkäik - kolme mastibeebiga soovid sa panga varakult suureks ajada. Liiga kaugele ei maksa selle kontseptsiooniga siiski minna, sest käsi pole nii lollikindel kui kolmik ja pisut talupojamõistust kulub marjaks ära. Kui peos on 8-5-2, neli mastikaarti surnud, äss tõstab ja kaks beebit callivad, on õige käsi maha panna, mitte üle tõsta!

Ässapaar koos madala tugikaardiga

Ässapaar väikse tugikaardiga kvalifitseerub samuti selgelt eliitkäte hulka. Käsi toimib kõige paremini väheste mängijate vastu, seega tasub kolmandal tänaval üritada agressiivse mänguga vastaste arvu vähendada.

Kvaliteetkäed

Kolmene beebirida (ilma aukudeta)

A-2-3, 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7, 6-7-8 on kõik väga tugevad stardikäed ning mängitavad olenemata positsioonist ja vastaste arvust (kuigi toimivad kõige paremini mitme mängija pangas). Näiteks 4-5-6 on K-K-T vastu kõigest 48-52 taga - ning selle korvab asjaolu, et madal käsi suudab hilistel tänavatel suure paari sageli välja bluffida.

6-7-8 mängib kõige paremini kõrge(te) kä(t)e vastu. Mitme madala kaardi sisenedes potti tasub jätkata ettevaatlikult. 6-7-8 puhul on huvitav asjaolu, et võrreldes A-2-3 või 4-5-6ga parandavad ka näilised "tellised" 9 ja T kätt, andes vastavalt lahtise või sisemise rea tõmbe.

Kolmene beebirida (aukudega)

a) ühe auguga rida nt. 3-4-6, 2-4-5 jne.
Kuigi pealtnäha on tegemist eelmise kategooria vääriliste kätega, on aukudega beebirida pügala võrra nõrgem. Kui 3-4-5 saab kaheksa kaardiga lahtise reatõmbe (kahed ja kuued) ning kaheksa kaardiga sisemise reatõmbe (ässad ja seitsmed), siis 3-4-6 saab lahtise reatõmbe nelja kaardiga (viied) ning sisemise rea tõmbe kaheksa kaardiga (kahed ja seitsmed). Neli lisakaarti lahtise rea tõmbeks on väga suur eelis!

b) kahe auguga rida nt. 3-5-7; 3-4-7 jne.
Kahe auguga rida on märgatavalt nõrgem mõlemast eelmainitud beebireast. Jaotuse kõrge poole võitmiseks tuleb kahe auguga rea tõmbamisel tabada 2 täiuslikku kaarti (3-5-7 puhul peab mängija saama nii nelja kui kuue, et moodustada rida).
Selliste reatõmmetega käte puhul tuleb tähelepanelikult jälgida, kas auku täitvad kaarid on elus või surnud. 3-5-6 muutub väga marginaalseks käeks, kui kolm nelja on "surnud".

Suur paar

Suur paar (AA, KK, QQ) mängib kõige paremini üks-ühele potis madalama paari või madala tõmbe vastu. Väga tähtis on omada jaotuse kõrgeimat suurt paari. Kui kuningas tõstab, siis viska emandad maha jne. Stud hi-lo`s on suure kaardiga tõstjal reeglina suur paar, sest antede röövimise õnnestumise tõenäosus on tänu madala käepoole püüdjatele palju väiksem kui tavalises studis. Seepärast üritatakse kolmese masti või kolmese reaga röövimist suhteliselt harva ja tõstev suur kaart on reeglina see, millena paistab: kõrge paar. Turvaline on foldida suur paar ka siis, kui äss tõstab, sest ässade paari vastu oled väga halvas seisus ja kolme madala kaardi vastu on tegemist mündiviskega.

Kaks beebit ässaga

Kolme "ratta"-kaarti sisaldavad käed on väga tugevad sobides mängimiseks positsioonist ja vastaste uksekaaritdest olenemata. Tõenäoliselt tõmbad parimat madalat kombinatsiooni ning A-5 rea tabamisega võidad reeglina mõlemad potid. Aeg-ajalt võidad kõrge panga ka kõrge kaart ässaga, rääkimata paardunud ässast.

Nõrgemad, kuid selgelt mängitavad on ka reatõmbeta äss-beebi kombinatsioonid, nagu A-5-6, A-7-3 jne. A-x-8 puhul tuleks tähelepanu pöörata keskmise kaardi väärtusele - siledad kombinatsioonid, nagu A-2-8, A-3-8, võivad moodustada väga tugevaid kombinatsioone; rabedad (A-7-8, A-6-8) tuleks pigem liigitada lõkskäte hulka. A-x-8 mängimisel on tähtis, et 8 poleks uksekaart, sest lahtine 8 informeerib vastaseid, et tõmme on rabe ning on olemas väga suur oht jääda tõstmissõjas kahe tule vahele.

Lõkskäed

Lõkskäed näevad head välja, kuid on tegelikult suhteliselt väärtusetud ning mängitavad ainult eriolukorras.
Järgnevad käed on mõtekas foldida, eriti kui mängija on vähese mängukogemusega ning madala ante-struktuuriga mängudes.

Väike paar väikse tugikaardi või ässaga

Väiksed paarid madala tugikaardiga on kasumlikult mängitavad passiivsetes laudades. Paari suurus on tähtis tõenäolise madala-tõmbe vastu, sest vähendab tõenäosust, et vastane sinust "kogemata" mööda tõmbab, näiteks kogub madalat kätt, kuid saab riveril seitsmete paari, kui sinul kuute paar. 2-2-4 on märgatavalt nõrgem, kui 8-8-6. Parim on omada tugikaardina ässa ja 4-4-A on märgatavalt tugevam, kui 4-4-7. Selge väärtusvahe on taskupaaril (5-5-7) ja jagatud paaril (5-7-5). Kui neljandal tänaval saame kolmiku, on see taskupaari korral peidetud ning vastased panevad meid pigem neljase madala käe kui kolmiku peale. Uksekaardi paardumine seevastu välistab neljase madala-tõmbe ning agressiivset mängu on lihtne tõlgendada kolmiku tabamisega. Agressiivses lauas on väiksed paarid ohtlikud käed, mida algajatel tasuks mängida ainult soodsas olukorras. Ehk teisisõnu - keegi vastastest ei ole tugevust näidanud ning neljas tänav on tõenäoliselt võimalik odavalt ära vaadata. Lisaks peab käsi olema väga "elus" ning kui üks või mõlemad kolmiku jaoks vajalikud kaardid on "surnud", tuleb käsi maha panna. Tugevust lisab ka kahese masti ja/või rea olemasolu.

Väike paar suure tugikaardiga

Selliseid käsi võib mängida antede röövimise eesmärgil või kui tõenäoliselt pääsed kätt mängima üks-ühele madala tõmbe vastu. Paar peaks olema võimalikult kõrge (7-7-J ja 8-8-Q), sest kahtede või kolmede paarist pole kuigi keeruline mööda tõmmata.

Razz-käsi

Razz-käte alla kvalifitseeruvad väiksed sidumata kaardid, millega on väga keeruline moodustada kõrget kätt ja mis seetõttu mängivad tavaliselt ainult madala poole peale pangast (nt. 8-4-2 või 7-5-2). Algajad mängijad armastavad razz-käsi, sest madala tõmmet on psühholoogiliselt lihtne mängida - madal kombinatsioon moodustub ligi pooltel kordadest välja ning poole poti võitmine ei tundu sugugi paha - isegi kui saad põhimõtteliselt ainult enda raha tagasi.

Razz-käsi võib mängida juhul, kui
a) laud on väga passiivne, lahtine ning suuri tõstmissõdasid esineb harva;
b) oled vastamisi kahe või enama kõrget kätt mängiva vastasega (nt. kuningas tõstab ja emand callib).

Suured read

J-T-9, K-Q-T on suhteliselt heale väljanägemisele vaatamata tõelised lõkskäed, sest madala kombinatsiooni moodustumisel mängivad ainult poole panga peale ning reeglina pole ka selle võitmisele soosikud, olles taga iga paari ning peaagu iga suvalise ässa vastu! Isegi 8-3-2 on K-Q-T vastu 53/47 eduseisus.

Kehvad mastid

T-9-4, Q-J-3 tuleks olukorrast olenemata maha visata. Kehvad mastid liigituvad paljuski samasse kategooriasse, kui suured read. Kui mast on natuke parem ja sisaldab kahte madalat kaarti (nt. K-3-2) või parem veel - ässa ja madalat kaarti (nt. A-5-J), siis on käsi mängitav, kui mast on väga elus. Reeglina sobib mastitõmbele mitme mängijaga pank, samas ässaga mast võib võita madala tõmbe vastu ka kõrge kaart ässaga. Tuleb küll märkida, et tihtipeale madala tõmme mängib mastitõmbe üle - kui viiendal tänaval on vastasel väljas kolm väikest kaarti, siis neljase mastiga on väga keeruline jätkata, sest vastasel on tõenäoliselt pool panka lukus ja võimalus tasuta mängida teise poole peale. Tegemist on situatsiooniga, mida soovid kindlasti vältida.

VEEL LUGUSID

Other Stories