Aggressive

Mängustiil, kus mängija lemmikkäikudeks on RAISE või RE-RAISE. Agressiivne mängija väldib käike CALL ja CHECK. Vastandiks on PASSIVE mängustiil.

36ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ