All-in

Kogu olemasoleva raha või mängumärkide panustamine ühte jaotusesse (faasist sõltumata).

36ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ