Split

Olukord, kus pank jagatakse võrdselt kahe või enama osaleja vahel, kellel on võrdsed kombinatsioonid. Näiteks on lauas AAKK2; mängijal a on Q3; mängijal b on Q4 ja mängijal c on QJ.

36ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ