Meistrivõistluste turniir #4 - No Limit Texas Ladies only. Buy-in €50
Päevad:
1

8 koha sai Sirli Puustusmaa

[user22103] • Tase 12: 1,000-2,000, 200 ante
Tuuli Vahtra

MP-lt teeg Gerit Dreiersdorff tõste 5000-le, sellele vastab omakorda CO-l olev Sirli Puustusmaa 11200 all-iniga. Seepeale mõtles väga pikalt BB-l istuv Tuuli Vahtra ja teavitas pärast umbes minutit all-in, mispeale Gerit foldis koheselt ja kaardid keerati lahti. Sirli Puustusmaa näitas {j-}{j-} ja Tuuli Vahtra {a-}{k-}. Flopp keerati lahti {k-}{6-}{4-}. Turn {3-} midagi ei muutnud ja river {k-} kindlustas Tuulile uue turniiri chipliidri koha umbes 50 000 chipiga