Meistrivõistluste turniir #5 - No Limit Texas 6-max highrollers. Buy-in €1000
Päevad:
1

Henri Käsper duubeldab

[user22103] • Tase 9: 400-800, 100 ante
Henri Käsper

Rikard avab 2k raisega ja saab Henrilt sb-lt all ini vastu(14975).
Rikard tangib natuke ja callib.
Rikard {a-Hearts}{k-Spades}
Henri {a-Spades}{q-Clubs}
flop on madal, kuid turni maandunud {q-Spades} toob Henrile duubli.
Tema stack ca 33 000.