Meistrivõistluste turniir #5 - No Limit Texas 6-max highrollers. Buy-in €1000
Päevad:
1

Priit on ministäkk

[user16963] • Tase 13: 1,000-2,000, 200 ante

Paavo tõstab buttonilt 5000 ning Priit callib BB-l.
Flop{k-Diamonds}{j-Clubs}{q-Diamonds}.
Jõutakse all-in kaartidega:
Priit:{a-Diamonds}{10-Clubs}
Paavo:{q-Clubs}{k-Hearts}

Turn:{q-Spades}
River:{2-Hearts}
... ja Priidule jääb järgi 4800