Meistrivõistluste turniir #6 - Pot Limit Omaha. Buy-in €150
Päevad:
1

Kiire algus

[user22103]

Esimene käsi teisel laual - pärast floppi {k-Spades}{q-Clubs}{3-Spades} on kolm meest all-in:
- Kristjan Metsanurm {j-}{q-}{a-}{10-} - wrapi tõmme
- Arvi Meeksa {a-Hearts}{a-Clubs}{9-Spades}{6-Spades} - ülepaar ja mastitõmme
- Hannes Namsing {q-Hearts}{q-Diamonds}{8-Hearts}{7-Diamonds} - keskmine set

Turn andis Meeksale masti ja river ei muutnud midagi. Kristjanile ja Hannesele rebuy - üks "elu" on mõlemal veel.

Märksõnad: Arvi MeeksaHannes NamsingKristjan Metsanurm