Meistrivõistluste turniir #9 - Põhiturniir: No Limit Texas. Buy-in €300
Päevad:
3

Järgmine peatus - value town

[user22103]
Priit Brikker

Priit Brikker avab 2,5x ja saab calli sb-lt Artilt.
flop {10-Spades} {7-Hearts}{4-Clubs} checkitakse läbi.
turn {a-Diamonds}, Priit betib 55 000 ja saab calli.
river {9-Hearts}, Arti checkib ja Priit panustab 65 000. Arti callib.
Priit {a-Spades}{k-Clubs}
Arti {a-Hearts}{j-Spades}.

Märksõnad: Priit Brikker