Meistrivõistluste turniir #6 - No Limit Texas Ladies only. Buy-in €50
Päevad:
1

Kairit Leiboldi stäkk kasvab

[user217696] • Tase 3: 75-150, 0 ante
Kairit Leibold

Mängivad Kindsigo, Leibold ja BB, flop {9-Hearts}{8-Spades}{a-Clubs}, Kindsigo tõstab 325, mille Leibold callib, BB foldib.

Turn {10-Clubs}, mille peale Leibold elavneb ja panustab 725. Kindsigo callib.

River {4-Hearts}. Leibold panustab väga kiiresti 1000, mille peale Jaana mõttesse jääb, kuid lõpuks raskel meelel käe foldib. Näitab {a-}{j-Diamonds}. Leiboldil {9-Diamonds}{10-Diamonds}, stäkk muutub üha kõrgemaks.

Märksõnad: Jaana KindsigoKairit Leibold