Meistrivõistluste turniir #6 - No Limit Texas Ladies only. Buy-in €50
Päevad:
1

Jaana Kindsigo turniir läbi

Maheaatom • Tase 5: 150-300, 25 ante
Jaana Kindsigo

Lauas {3-Hearts}{8-Clubs}{6-Clubs}{7-Diamonds}{j-Diamonds}. Jaanal {a-Hearts}{4-Hearts} ja Ave Lepikul {a-Spades}{q-Hearts} ning Jaana turniir lõppes selleks korraks.

Märksõnad: Jaana KindsigoAve Lepik