Meistrivõistluste turniir - No Limit Holdem heads-up €100
Päevad:

Imre Leibold surutakse nurka

[user243305]
Imre Leibold

Ronald Biktašev korjab Imre Leiboldi chipid.

Imre {7-Spades}{9-Spades} ja

Ronald {10-}{k-}

Lauas {5-}{7-}{k-}{a-}{a-}.

Märksõnad: Imre LeiboldRonald Biktašev