Main Event
Päevad:
1a1b2345

Ahman annab, Ahman võtab

[user22103]

Callides 3-dana BB-lt prefop raise {k-Hearts}{4-Hearts}-ga vaadatakse floppi.
{a-Hearts}{j-Hearts}{8-Spades}. Flopist chk-callib ta btni beti.
turn {8-Diamonds}, siin on bet juba liialt suur, et drawida ja tuleb alla anda.

2 kätt hiljem on Meelis btn-l ja temani folditud. Teeb 2,5x raise(500) ja saab calli bb-lt.
flop {4-Spades}{8-Hearts}{k-Hearts}, bb chk, Meelis betib 500 ja saab calli.
turn {9-Spades}, chk-chk
river {4-Diamonds}, bb checib taas ja Meelis betib 1000. Vastane callib.
Meelis avab {4-Clubs}{5-Diamonds}, Vastane muckib.