Main Event
Päevad:

Vallo tõuseb 170k peale

[user22103]

agresiivne sb raiseb Vallo bb-d 13500-le.
Vallo callib
flop tuleb {2-Spades}{q-Hearts}{8-Hearts}, vastane panustab 23,5k.
Vallo mõtleb hetkel ja läheb all inn, 106k.
Vastane mõtleb kaua, proovib Vallole nokatsi alla piiluda, teda readida(hea üritus, sir) ja lõpuks foldib.

Märksõnad: Vallo Maidla