SKYsmoke Summer Turbo
Päevad:
1A1B1C1DFinaal

Koidul jookseb kenasti

[user217696] • Tase 21: 5,000-10,000, 1,000 ante

Piret Sokmann teeb pre-flopis tõste ja saab calli Koit Kannult.
Flopis {k-}{q-}{8-}, mõlemad mängijad checkivad.
Turn {2-}, jälle checkitakse.
River {8-}.
Koit paneb 25 000 ja meelitab selle ka Piretilt lauale. Koidul {a-}{q-}, Piret muckib.

Nuppe liigutavad ka Mihail Leidermann ja Reijo Laur, seda pre-flopis.
Mihail {k-Spades}{q-Spades}
Reijo {k-}{k-}

Laud seisu ei muuda. Reijo stäkk suurem.

Märksõnad: Koit KannPiret SokmannMihail LeidermannReijo Laur