OPS-live 08.05
Päevad:
1

barrel junkie

[user269715] • Tase 8: 300-600, 75 ante
Paavo Korkka

Paavo Korkka avab LJ pealt, BU tuleb kaasa.

Flop {3-Clubs}{j-Diamonds}{7-Diamonds}, jätkupanus läheb teele. Button jätkab.

Turn {9-Diamonds}, "tsuh-tsuh" nupud sõidavad laua keskele.

BU uurib: "Palju see on?" Kuid siiski saadab käe foldi.

Oi nüüd Paavo tõstab häält "See oli DOUBEL gut shot ! ! avab {5-Spades}{6-Spades}

Märksõnad: Paavo Korkka