Paf Poker Challenge 2013
Päevad:

Priit Brikker väljas

[user16963] • Tase 12: 1,000-2,000, 200 ante
Priit Brikker

Anne Meri ja veel üks mängija limbivad ning Priit otsustab buttonilt kogu oma stäki mängu panna, tal on 37 000.
Seepeale blindid foldivad ja Anne läheb samuti all-in (48 000).

Priit:{a-}{q-}
Anne: {8-}{8-}

Lauale saabuvad: {j-}{3-}{8-}{5-}{q-Hearts} andes Annele kolmiku.

"Näe, emanda sain!" leiab püsti tõusnud Priit siiki ka positiivse noodi.

Märksõnad: Priit BrikkerAnne Meri