Paf Live 08.09
Päevad:
1

Käsperite loose mäng esimestelt kätelt

[user17001] • Tase 4: 100-200, 25 ante
Katri Käsper

Viiendas lauas on kõige paremini kuulda Henri Käsperi hääl, kes mängib väga loose'ilt, rünnates näiteks esimeselt käelt {a-Clubs}{2-Spades}.

Sama harrastab ka tema abikaasa Katri, kes läks just kõrvallauas ründele UTG-lt {a-Spades}{6-Spades}, saades neli calli.

Flop:{8-Diamonds}{10-Spades}{J-Hearts} chekiti läbi, turni {q-Clubs} järel tegi aga Katri 4000-se kontrollpanuse ning sai ühe calli.

River: {9-Spades} ning taas chekitakse. Vastasel on kuningas olemas.

Märksõnad: Henri KäsperKatri Käsper