Paf Live 08.09
Päevad:
1

Kalmer Kirstu ebaõnnestunud bluff

[user217696] • Tase 9: 400-800, 100 ante
Kalmer Kirst

Kalmer on jaotuse vältel pigem agressori rollis, aga ei ikka ei õnnestu tal sellest olukorrast võitjana väljuda. Enne floppi tõstab 1500, saades ühe calli. Otsustamiskord Taavi Püüa käes, tõstab ta üle 6350 peale. Kalmer call, kolmas mängija foldib.

Flop {3-}{4-}{j-} checkitakse rahulikult läbi.
Turn {8-}, Kalmer panustab 5500. Taavi jääb mõttesse, aga ei anna alla ning tuleb kaasa.
River {5-}, Taavi checkib, Kalmer paneb lauda 7000, mille Taavi viimaks callib. Kusjuures kaarte me ei näegi, Kalmer muckib koheselt pärast Taavi calli, mistõttu ei pea ka Taavi vajalikuks oma kaarte avalikustada. Iiiiizi money.

Märksõnad: Kalmer KirstTaavi Püüa