Paf Live 17.08
Päevad:
1

Priit Oja alustab suure blufiga

[user17001] • Tase 3: 100-200, 0 ante
Priit Oja

Pärast floppi {a-Hearts}{9-Clubs}{k-Spades} panustab Janno Jerlakas 1000 ning saab calli Priit Ojalt.

Turn on {7-Hearts} ning Janno viskab panka veel 1500 nööpi. Priit mõtleb pisut ja sõnab: "raise 10000".

Janno klõbistab nööpidega ning foldib lõpuks lahtiselt {a-Spades}{q-Clubs}. Priit muheleb ja lennutab lauale {6-Spades}{3-Spades}.

Märksõnad: Priit OjaJanno Jerlakas