Paf Live 17.08
Päevad:
1

Bruno duubeldab läbi Lauri

herlio • Tase 18: 3,000-6,000, 500 ante
Bruno L.

Flopist {a-Hearts}{4-Hearts}{5-Hearts} saavad mehemürakad ületõstetega kõik mängu.

Laur tabas flopist rea, käes {2-Spades}{3-Spades}
Ent Bruno tabas masti {7-Hearts}{8-Hearts}-ga.

Turn {3-Hearts} annab Laurile ühe kaardi, et splittida pot, kuid seda oli palju palutud.

Bruno tõuseb 240 000 peale.