Triobet Live 08.04
Päevad:
1

Madis Tarum out 10.

[user22103] • Tase 16: 4,000-8,000, 800 ante

sb limbib, Madis shoveb bb-lt, sb callib.
Madis {k-}{7-}
sb {a-Hearts}{q-Diamonds}
flopis on nii {a-} kui ka {k-}, kuid see on ka kõik.
Madisele 231€ + 50€