Triobet Live 09.09
Päevad:
1

Marko Kolk võtab Heiti välja

[user22103] • Tase 15: 2,000-4,000, 400 ante

Marko tõstab 11,5k, Heiti shoveb 9800, teised foldivad.
Marko {a-Hearts}{q-Clubs} võidab Heiti {10-Diamonds}{9-Hearts}-t, kuigi viimasel on turnis nii rea, kui mastiost, mis riveriks siiski kokku ei tule.