Triobet Live 2.05
Päevad:
1

Järel viis lauda

[user217696] • Tase 8: 300-600, 50 ante
Tõnu Kõiv

Tõnu Kõivu väljakukkumisega jääb mängijaid järele 50.
Tõnu viimaseks käeks on {a-}{10-} Andrei Vitebskii {a-Diamonds}{j-Diamonds} vastu.
Flop {3-}{10-Diamonds}{4-Diamonds} annab Tõnule lootust, turn {q-} toob Andreile oute veelgi juurde ja river {k-} põrmustabki Tõnu.

Märksõnad: Tõnu Kõiv