Event 14 - $1,500 Seven Card Stud
Päevad:
12

Keiner domineerib ikka veel

[user22113]
Sungil {2-Diamonds}{3-Clubs}{5-Spades}{5-Hearts} ja ta betib 4., 5. ja 6. streetil, Keiner callib ja võidab kümnete paariga poti.

Keineril on üle poole mängus olevates chipsidest.

Märksõnad: Michael Keiner