Event 20 - $2,000 Seven Card Stud Hi Lo
Päevad:
123

Doug "Rico" Carli on mängust väljas 3. ($61,880)

Doug "Rico" Carli läheb all in ja Ryan Hughes callib.
Carli {7-Hearts}{K-Spades}{5-Clubs}{8-Clubs}{7-Diamonds}{5-Spades}{A-Diamonds}
Hughes {9-Clubs}{J-Hearts}{Q-Diamonds}{9-Spades}{2-Spades}{J-Spades}{J-Diamonds}

Märksõnad: Doug CarliRyan Hughes