Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem
Päevad:
123

Jon Friedberg väljas 3. ($101,276)

[user22113]
Spegal limbib SB-lt 30,000 ja Friedberg checkib. Flop on {10-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Spades}, Spegal betib 60,000, Friedberg tõstab 240,000, Spegal reraiseb ja, Friedberg lükkab kõik oma kopikad sisse. Spegal callib kiiresti {10-Hearts}{6-Clubs} - top paar. Friedberg näitab {Q-Diamonds}{2-Clubs}, kuid turn {9-Spades} ja river {J-Hearts} teda ei päästa.

Märksõnad: Jon FriedbergMike Spegal