Event 42 - $1,500 Pot Limit Omaha Hi Lo
Päevad:
123

Rafe Furst elimineeritud

Flopiga {A-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Clubs} Rafe Furst check-raises end all in kahe kõrgema paariga ning tema vastane callis samade paaridega.

Furst {A-Clubs}{2-Hearts}{5-Clubs}{10-Diamonds}
Opponent {A-Hearts}{5-Spades}{9-Diamonds}{10-Hearts}

Turn oli {9-Spades} ja see andis vastasele paremad kaks paari. Tähtsusetu {3-Clubs} riveril abi ei andnud ning Furst pidi turniirilt lahkuma.

Märksõnad: Rafe Furst