Event 44 - $2,000 Omaha Hi Lo
Päevad:
123

Stuart Paterson 8. koht ($20,409)

Marcel Luske raises preflopis buttonilt ja Stuart Paterson callis BB-lt. Flop oli {J-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs}. Luske bettis ja Paterson callis all in.

Luske {6-Diamonds}{7-Clubs}{10-Diamonds}{K-Diamonds}
Paterson {A-Clubs}{A-Hearts}{6-Clubs}{8-Clubs}

Turn {Q-Clubs} ja river {A-Diamonds}, mis andis Luskele runner-runner rea ja elimineeris Patersoni.

Märksõnad: Stuart PatersonMarcel Luske