Event 55 - $10,000 World Championship No Limit Holdem
Päevad:

Frank Kassela mängust väljas

Frank Kassela lükkas shortstackina oma {6-Clubs}{5-Clubs} all in pärast seda, kui lauas avati flop {8-Spades}{4-Spades}{3-Clubs}. Teda callis {4-Hearts}{3-Diamonds} ning soovitud kahepoolset rida Kassela`l ei tulnud.

Märksõnad: Frank Kasella