Event 55 - $10,000 World Championship No Limit Holdem
Päevad:

Mimi Tran - see läks napilt!

Pärast floppi {Q-Diamonds}{8-Spades}{3-Diamonds} panustas üks vastane piisavalt, et Mimi Tran oleks all in. Tran callis ja näidati:

Tran: {J-Hearts}{J-Spades}
Vastane: {A-Diamonds}{Q-Clubs}

Turn oli blank {8-Diamonds}, kuid river õnnelik {J-Clubs}. Trani stack pole siiski kuigi suur - kuskil 65,000 nööpi.

Märksõnad: Mimi Tran