Event 55 - $10,000 World Championship No Limit Holdem
Päevad:

Kenny Tran on uus chipleader; Andy Philachack elimineeritud

New Chipleader Kenny Tran
{9-Diamonds}{8-Spades}{7-Diamonds}{J-Clubs} lauaga raisesid Kenny Tran ja Andy Philachack senikaua, kuniks kõik Andy chipsid laua keskel olid.

Philachack: {K-Hearts}{10-Hearts}
Tran: {Q-Hearts}{10-Spades}

River oli {J-Hearts} ning Tran on esimese mängijana ületanud 1 miljoni piiri, olles sellega hetkel selge chipliider.

Märksõnad: Kenny Tran