Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Päevad:
123

Sammy Farha riverdab Hellmuthi vastu neliku

[user22113]
Kõik raha on mängus ning lauas on avatud flop {Q-Spades}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}. Phil Hellmuth näitas {A-Spades}{A-Hearts}{7-Spades}{3-Spades} ning Farha {Q-Clubs}{7-Clubs}{3-Clubs}{5-Hearts}. Turn on {A-Clubs}, kuid river {Q-Hearts} annab Farhale neliku.

Märksõnad: Sammy FarhaPhil Hellmuth