Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Päevad:
123

Hand #2: Robin Keston elimineeritud 9. kohal ($57,721)

[user22113]
Minh Ly raised 105K. Robin Keston läks all in 150K. Sirious Jamshidi re-raises 300K. Minh Ly callis end all in.

Minh Ly: {A-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}{7-Hearts}
Keston: {K-Hearts}{K-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}
Sirious: {A-Spades}{J-Spades}{A-Clubs}{2-Clubs}
Flop {9-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds}. Turn {3-Hearts}. River {6-Clubs}. Minh Ly ja Sirous Jamshidi jagasid poti. Robin Keston elimineeriti 9. kohal ning ta võitis $57721.

Märksõnad: Sirous JamshidiRobin KestinMinh Ly