Ära söö žetoone – need sisaldavad ohtlikus koguses pliid!

Ära söö žetoone – need sisaldavad ohtlikus koguses pliid! 0001

Arizona tervisekaitse inspektsioon andis 8. novembril 2007.a. hoiatuse, et pokkerižetoonid võivad sisaldada ohtlikul tasemel pliid. Hoiatus esitati pärast telekanal ABC tütarkanali KNXV-TV poolt tellitud sõltumatut laborikatsest, kus leiti ohtlikult kõrge plii tase Paulsoni kaubamärgiga žetoonides, mida kasutavad paljud suured kasiinod ning mis on olnud ka jaemüügis.

Kontrolliti 200 pokkerižetooni ning testtikud näitasid, et kõikidel neist oli plii tase pinnal kõrgem 0,06 protsendisest EPA (Environmental Protection Agency - keskkonnakaitse agentuur) lubatud piirmäärast. Rohkem kui pooltel žetoonidest oli saadud väärtuseks testtiku masimumiks olev 10-protsendine plii tase. 45 žetooniga teostatud põhjalikum uuring kogu plii sisalduse määramiseks näitas, et kõigil oli plii sisaldus lubatud määrast suurem. Madalaim väärtus ületas EPA lubatud künnist neljakordselt. Üks Las Vegase kasiinos kasutatud žetoon sisaldas pliid 45% ulatuses, mis on 750 korda rohkem lubatust.

Will Humble, endine Arizona osariigi mürgituse ennetuse programmi juht, vaatas andmeid ning ütles: „Kui võtta sellised žetoonid ja maha visata, siis 1000 sellist kvalifitseeruks riikliku tähtusega reostusjuhtumiks. Täpselt nii palju pliid on nendes. Ma olen aastaid uurinud plii sisaldusi ning näinud väga harva kodus leiduvaid tooteid, mis sisaldaks nii palju pliid.

Paulsoni žetoone tootva ja turustava ettevõtte, Gaming Partners International Corp. juhid keeldusid telejaamale intervjuud andmast. Juhatuse esimees Gerard Charlier tegi avalduse, milles ei nõustunud mingite vihjetega, et žetoonid võiksid kujutada endast ohtu korrektsel kasutamisel.

7.11.2007 esitas Gerard P. Charlier, Gaming Partners International Corporation-i president ja juhatuse esimees ettevõtte nimel järgmise avalduse:

„GPI on tootnud mängužetoone kasiinodele ja kaarditubadele juba 85 aastat ja on alati tegutsenud vastutustundlikul moel. Seetõttu avaldame austusega vastuväited kõigile vihjetele või avaldustele, et meie pokkerižetoonid võivad endast kujutada ohtu nende kasutamisel ettenähtud viisil. Meile ei ole teada ühtegi juhtumit, kus plii mürgitus oleks põhjustatud pokkerižetoonide kasutamisest.

Testimine tõestas plii olemasolu žetoonides, kuid kõigest plii olemasolu ei ole piisavaks võimaliku terviseriski tõendiks. Nagu ka sõltumatu uuring on demonstreerinud, tavaline žetoonide kasutamine ei kujuta endast mingit riski ei tarbijatele ega ka keskkonnale. Telekanal ABC tellitud uurimuse tulemused tulid laboratoorse žetooni purustamise meetodil, kuid see ei ole žetooni ettenähtud kasutamise viis tavatarbimisel.

Viimase aastakümne vältel oleme muutnud materjali koostist, et vähendada plii taset meie toodetavates žetoonides. Meie viimastel žetoonide koostises on väga madal plii tase, kõvasti madalam ka kõige rangematest kehtivatest ohutusstandarditest."

Kuigi Arizona tervisekaitse inspektsioon viib läbi ka oma katsetused, on juba välja antud hoiatus, kuna mürgistele toodetele on potentsiaalne ligipääs kõige haavatavamale osale elanikkonnast, lastega peredele, kellel on kodus neid tooteid. Samuti on oht, et plii tõttu võivad sattuda ohtu diilerite pered, eriti nende lapsed.

VEEL LUGUSID

Mida Sa arvad?